METODA COSTURILOR SPECIFICE (DIRECT COSTING EVOLUAT)

CUPRINS
|Capitolul I                                                     |      |
|Consideraţii generale privind costurile                         |      |
|1.1. Costul – instrument de măsurare a consumului de            |pag. 3|
|resurse…………….                                                   |      |
|1.2. Clasificarea costurilor în funcţie de natura lor           |pag. 4|
|economică......................                                 |      |
|1.3. Clasificarea costurilor după destinaţie, pe articole de    |pag. 5|
|calculaţie............                                          |      |
|1.4. Clasificarea costurilor după modul de repartizare a        |      |
|acestora                                                        |pag. 6|
|în costul produselor, serviciilor sau                           |      |
|lucrărilor..........................................            |      |
|1.5. Clasificarea costurilor în funcţie de comportamentul lor   |      |
|faţă de                                                         |pag. 7|
|evoluţia volumului fizic al                                     |      |
|producţiei......................................................|      |
|..                                                              |      |
|                                                                |      |
|Capitolul  II                                                   |      |
|Metoda costurilor parţiale-alternativă a                        |      |
|costurilor complete                                             |      |
|2.1. Caracteristicile metodei costurilor variabile…………………………….  |pag.  |
|                                                                |10    |
|2.2. Indicatorii specifici costurilor parţiale: punctul de      |      |
|echilibru,                                                      |      |
|factorul de acoperire, indicele de prelevare, coeficientul de   |pag.  |
|siguranţă, coeficientul de volatilitate……………………………………..         |12    |
|    2.2.1. Punctul de echilibru…………………………………………………..            |pag.  |
|                                                                |12    |
|    2.2.2. Factorul de acoperire…………………………………………………             |pag.  |
|                                                                |27    |
|    2.2.3. Indicele de prelevare………………………………………………….            |pag.  |
|                                                                |28    |
|    2.2.4. Coeficientul de siguranţă……………………………………………..         |pag.  |
|                                                                |29    |
|    2.2.5. Coeficientul de volatilitate (levierul               |pag.  |
|operaţional)……………………                                            |30    |
|2.3. Direct – Costing Evoluat – variantă perfecţionată a metodei|      |
|costurilor variabile………………………………………………………...                    |pag.  |
|                                                                |33    |
|                                                                |      |
|Capitolul III                                                   |      |
|STUDIU DE CAZ LA SOCIETATEA COMERCIALă                          |      |
|“COMEFIN S.A.” COSTEŞTI                                         |      |
|3.1. Prezentarea societăţii S.C. “COMEFIN “ S.A…………………………..     |pag.  |
|                                                                |37    |
|3.2. Determinarea si interpretarea indicatorilor decizionali    |      |
|primari la SC COMEFIN SA COSTEŞTI……………………………….                  |pag.  |
|                                                                |44    |
|3.3. Determinarea indicatorilor specifici Metodei Costurilor    |      |
|Variabile                                                       |pag.  |
|la SC COMEFIN  SA COSTEŞTI………………………………………..                     |46    |
|3.4. Aplicatie privind  calculaţia costurilor dupa metoda pe    |      |
|comenzi                                                         |pag.  |
|la  S.C.COMEFIN S.A                                             |48    |
|COSTEŞTI........................................................|      |
|....                                                            |      |
|BIBLIOGRAFIA....................................................|pag.  |
|............................................                    |52    |

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu