METODE DE ANALIZA SI TEHNICI DE MARKETING UTILIZATE PE PIATA MUNCII SI A FORMARII PROFESIONALE A ADULTILOR

Cuprins
INTRODUCERE 4
CAPITOLUL I.     5
PIAŢA MUNCII, CONCEPT,  ELEMENTE SPECIFICE.  5
  1.1 Definirea conceptului 5
  1.2  Elemente specifice   7
  1.3 Funcţiile pieţei muncii     8
  1.4 Sistemul de instituţii, organe şi organisme specializate care
  acţionează pe piaţa muncii      9
  1.5.  Direcţii privind dezvoltarea pieţei muncii      15
  1.6.Dezechilibre pe piaţa muncii şi dezvoltarea localǎ     16
  Formarea profesională în rândul adulţilor şi dezvoltarea locală  20
  1.7. Direcţii de acţiune privind dezvoltarea locală   23
CAPITOLUL II.    25
TEHNICI DE ANALIZĂ PE PIAŢA MUNCII   ŞI A FORMĂRII PROFESIONALE    25
  2.1  Prezentarea tehnicilor de analiză pe piaţa muncii şi a formării
  profesionale   27
  2.2  Aplicarea tehnicilor de analiză pe piaţa muncii şi a formării
  profesionale   31
  2.3  Evaluarea  tehnicilor de analiză pe piaţa muncii şi a formării
  profesionale   34
CAPITOLUL III.   38
TEHNICI DE MARKETING APLICATE PE PIAŢA MUNCII  ŞI A FORMĂRII PROFESIONALE A
ADULŢILOR   38
Obiectivele Marketingului din perspectiva Serviciului Public de Ocupare
(SPO) sunt: 38
  3.1 Prezentarea tehnicilor de marketing pe piaţa muncii şi a formării
  profesionale   43
  3.2  Aplicarea tehnicilor de marketing pe piaţa muncii şi a formării
  profesionale   47
  3.3  Evaluarea  tehnicilor de marketing pe piaţa muncii şi a formării
  profesionale   51
   3.4. Elementele de care depinde implicarea clientului     53
CAPITOLUL IV.    55
CONCLUZII   55
BIBLIOGRAFIE     56
Anexa nr.1  59
Anexa nr. 2 61

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu