Metode Statistico-Matematice pentru fundamentarea strategiei unei societati comerciale . Studiu caz FLANCO INTERNATIONAL

                                   CUPRINS
Introducere 2
CAPITOLUL I. Importanţa  metodelor statistice în fundamentarea strategiei
unei societati comerciale .  4
     1.1.  Conceptul şi conţinutul cercetărilor asupra pieţei.      4
  1.2.  Aria şi tipologia cercetărilor de marketing..    11
  1.3.  Metode şi tehnici de culegere, prelucrare şi analiză a
  informaţiilor în studiile de piaţă.   16
CAPITOLUL II. Comunicarea şi imaginea, atribute calitative în cercetările
de piaţă.   21
  2.1.  Imaginea şi capitalul comunicaţional al întreprinderii.     21
  2.2.  Imaginea, concept, conţinut, tipologie.    27
  2.2.  Posibilităţi de măsurare a imagini dorită, difuzată,formată.     29
CAPITOLUL III. Prezentare de ansamblu  asupra societatii FLANCO
INTERNATIONAL    30
  3.1.  Scurt istoric al „FLANCO INTERNATIONAL”.   30
  3.2.  Oferta pieţei de electronice şi electrocasnice din Romania. 31
  3.3.  Studierea comportamentului consumatorului  35
CAPITOLUL IV. Studierea prin focus group-uri a imaginii FLANCO
INTERNATIONAL în rândul populaţiei din Romania.    46
  4.1.  Informatii despre cercetare     46
  4.2.  Rezultatele cercetării    48
  4.3.  Concluzii şi recomandari  62
CAPITOLUL V. Strategii abordate de Flanco International  67
  5.1.  Rebranding Flanco   67
  5.2.  Algoritmi pentru măsurarea relaţiilor de asociere a variabilelor de
  marketing      68
  5.3.  Aplicaţii ale metodelor cantitative asupra identificării produselor
  care să corespundă tipologiei clientului Flanco  80
CAPITOLUL VI. CONCLUZII      93
ANEXE 94
  Anexa Nr. 1 – Identităţi vizuale.     94
Bibliografie     96

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu