MIXUL DE MARKETING - PRINCIPALUL INSTRUMENT AL STRATEGIEI DE MARKETING

Cuprins
Capitolul 1.     5
CONCEPTE  FUNDAMENTALE ALE  MARKETINGULUI    5
  1.1. Conceptul de marketing     5
  1.2. Condiţiile apariţiei şi promovării marketingului 6
  1.3. Etape în evoluţia marketingului 8
  1.4. Funcţiile marketingului    11
  1.5. Domeniile marketingului    12
CAPITOLUL 2 16
STRATEGII   DE MARKETING UTILIZATE ÎN CADRUL  MEDIULUI COMPETITIV  16
  2.1. Contextul conceptual şi operaţional al     16
  formulării  strategiei de marketing  16
  2.2. Strategiile de dezvoltare şi strategiile generice     19
  2.3. Strategiile de marketing   25
CAPITOLUL  3.    39
MIXUL  DE  MARKETING  - PRINCIPALUL INSTRUMENT  AL      39
STRATEGIEI DE MARKETING     39
  3.1. Conceptul de marketing-mix 39
  3.2. Elaborarea mixului de marketing 41
  3.3. Politica de produs   44
  3.3.1. Noţiunea de produs în marketing     44
  3.3.2. Ciclul de viaţă al produselor 45
  3.3.3. Înnoirea produselor şi lansarea produselor noi pe piaţă   45
  3.4. Politica de preţ     46
  3.4.1. Noţiunea de preţ în marketing 46
  3.4.2. Strategii de preţuri    47
  3.4.3. Preţul şi elasticitatea cererii     47
  3.5. Politica de distribuţie    48
  3.5.1. Noţiunea de distribuţie în marketing     48
  3.5.2. Canale şi forme de distribuţie      48
  3.5.3. Logistica comercială    49
  3.6. Politica de promovare      49
  3.6.1. Noţiunea de promovare în marketing  49
  3.6.2.2. Comunicarea în marketing    50
  3.6.3. Forme de promovare a produselor     51
  3.7. Tendinţe noi în marketingul mix 52
CAPITOLUL 4.     54
COMPORTAMENTUL CONSUMATORULUI ÎN CADRUL      54
MIXULUI DE MARKETING   54
  4.1. Consumatorii şi conceptul de marketing     54
  4.2. Consumatorii şi “cei patru P”   54
  4.3. Consumatorul şi marketingul de relaţii     55
  4.4. Consumatorii şi segmentarea pieţei    55
  4.5 Consumatorul şi planificarea de marketing   56
CAPITOLUL 5.     66
STUDIU DE CAZ: S.C. INSTAL S.R.L. 66
  5.1. Mixul de marketing al societăţii      66
  5.2. Analiza SWOT    68
  5.3. Perspectivele societăţii   69
CONCLUZII   71
BIBLIOGRAFIE     72

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu