MODALITATI DE CRESTERE A GRADULUI DE MOTIVARE A FUNCTIONARILOR PUBLICI DIN CADRUL PRIMARIEI x

CUPRINS:
CAPITOLUL 1  Necesitatea creşterii gradului de motivare a funcţionarilor
publici
                            în general şi pentru Primăria Sectorului 2  2
1.1. Teoriile motivaţionale 3
1.2. Tendinţe interne şi internaţionale în ceea ce priveşte activitatea de
motivare a funcţionarilor publici 6
      1.2.1. Motivarea funcţionarilor publici în ţǎrile Uniunii Europene 6
      1.2.2. Motivarea funcţionarilor publici în România      11
1.3. Necesitatea creşterii gradului de motivare a funcţionarilor publici în
cadrul Primăriei Sectorului 2     14
1.4. Baza legalǎ de motivare a funcţionarilor publici   15
 CAPITOLUL 2  Particularităţi ale motivării funcţionarilor publici
                              în cadrul Primăriei Sectorului 2     17
2.1. Moduri de motivare a funcţionarilor publici în cadrul Primăriei
Sectorului 2     17
2.2. Chestionar privind motivarea funcţionarilor publici în cadrul
Primăriei Sectorului 2 20
CAPITOLUL 3  Principalele aspecte negative şi pozitive referitoare la
                            particularităţile motivării funcţionarilor
publici în cadrul Primăriei
                            Sectorului 2     33
CAPITOLUL 4  Modalităţi de îmbunătăţire ale activităţii de motivare a
                             funcţionarilor publici din cadrul Primăriei
Sectorului 2     39
BIBLIOGRAFIE     46
ANEXE 47

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu