Modalitatile si procedura de stingere a creantelor fiscale

    Cuprins                             Pag.
Cap. 1 Noţiuni generale despre creanţele fiscale                       4
      1.     Noţiunea     şi     particularităţile     creanţei      fiscale
         4
      2.    Izvoarele     şi     individualizarea     creanţelor     fiscale
         6
      3.     Titluri     de     creanţă     explicite      şi      implicite
         13
              1. Titluri de creanţă explicite                        13
              2. Titluri de creanţă implicite                        16
      1.4            Exigibilitatea             creanţei             fiscale
         20
Cap. 2 Modalităţi comune de stingere a creanţelor fiscale            23
        2.1   Stingerea    creanţelor    fiscale    prin    plata    directă
23
            2.1.1 Plata prin virament                                25
            2.1.2 Plata în numerar                                   26
                2.2           Majorările            de            întârziere
27
        2.3   Stingerea   creanţelor   fiscale   prin   stopaj   la    sursă
29
      2.4  Stingerea  creanţelor  fiscale  prin  aplicarea  şi  anularea  de
                             timbre              fiscale              mobile
      31
Cap. 3 Modalităţi specifice de stingere a creanţelor fiscale         32
          3.1     Stingerea     creanţelor     fiscale     prin      anulare
32
            3.1.1 Amnistia fiscală                                   32
           3.1.2  Anularea  creanţelor  fiscale  individuale  prin   actele
                           organelor        administrative       competente
            33
      3.2 Stingerea creanţelor fiscale prin compensare               34
            3.2.1 Compensarea obişnuită                        37
            3.2.2 Compensarea extinsă din oficiu                     38
       3.3  Stingerea  creanţelor  fiscale   prin   prescripţia   extinctivă
39
           3.3.1 Împlinirea termenului de prescripţie                39
           3.3.2        Întreruperea        prescripţiei         extinctive
      40
           3.3.3 Suspendarea prescripţiei extinctive                 41
          3.4     Stingerea     creanţelor     fiscale     prin      scădere
42
            3.4.1 Starea de insolvabilitate                          43
                        3.4.2             Dispariţia             debitorului
44
            3.4.3 Decesul debitorului                                45
Cap.   4   Stingerea    creanţelor    fiscale    prin    executare    silită
46
        4.1    Condiţiile    necesare    declanşării    executării    silite
47
               4.1.1    Existenţa    titlului     de     creanţă     fiscală
47
                4.1.2     Creanţa      fiscală      să      fie      lichidă
48
           4.1.3  Dreptul  statului  de  a  începe  executarea  silită   să
                                     nu        se        fi        prescris
                  50
      4.2 Subiectele executării silite                               50
            4.2.1 Creditorul                                   50
            4.2.2 Debitorul                                    51
        4.3   Competenţa   şi    atribuţiile    organelor    de    executare
52
            4.3.1 Competenţa organelor de executare                  52
                4.3.2      Atribuţiile      organelor      de      executare
53
      4.4 Obiectul executării silite                                 55
                      4.4.1           Veniturile            contribuabilului
55
            4.4.2 Bunurile contribuabilului                          57
            4.4.3 Măsurile asiguratorii                              58
       4.5  Dispoziţii  comune  tuturor   formelor   de   executare   silită
60
            4.5.1 Actele premergătoare  executării.  Înştiinţarea  de  plată
61
           4.5.2 Declanşarea procedurii de executare silită.Somaţia  61
      4.6 Modalităţile de executare silită                           63
            4.6.1 Executarea silită prin poprire                     63
                   4.6.2         Executarea         silită         mobiliară
65
                   4.6.3        Executarea         silită         imobiliară
68
Concluzii                                                      72
Bibliografie                                                         74

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu