Oferta de marfuri

Cuprins
CAPITOLUL 1. PREZENTAREA  S.C. „COMBINATUL DE OŢELURI  SPECIALE  TÂRGOVIŞTE”
S.A.                     ŞI                     A                     PIEŢEI
ACESTEIA....................................................................
............................................1
         1.1 SCURT ISTORIC……………………………………………………..2
         1.2  ORGANIZAREA  ŞI  FUNCŢIONAREA  S.C.  COMBINATUL  DE   OŢELURI
SPECIALE TÂRGOVIŞTE-S.A…………………………………………..9
             1.2.1. ORGANIGRAMA SOCIETĂŢII………………………….......10
             1.2.2 STRUCTURA ORGANIZATORICĂ…………………………..16
         1.3 RELAŢIILE CONTRACTUALE ALE SOCIETĂŢII CU CLIENŢII.20
             1.3.1. CLIENŢII SOCIETĂŢII………………………………………20
             1.3.2. POLITICA DE VÂNZĂRI……………………………….........22
         1.4. DISTRIBUŢIA ŞI COSTURILE OFERTEI…………………………25
             1.4.1. CIRCUITELE DE DISTRIBUŢIE……………………………26
             1.4.2 COSTURILE DISTRIBUŢIEI…………………………………28
CAPITOLUL 2. ANALIZA ECONOMICĂ  A  S.C.  „COMBINATUL  DE  OŢELURI  SPECIALE
TÂRGOVIŞTE”  S.A.  PE  BAZA  BUGETULUI  DE  VENITURI  ŞI  CHELTUIELI  ŞI  A
BILANŢULUI CONTABIL.CONTUL DE REZULTATE…………………………………31
   1.    ANALIZA   BILANŢULUI   CONTABIL   ÎNCHEIAT   LA    31    DECEMBRIE
      2000……………………………………………………………………32
   2.   ANALIZA  BUGETULUI  DE   VENITURI   ŞI   CHELTUIELI   ELABORAT   PE
      2001…………………………………………………………………41
   3.  PREZENTAREA CONTULUI DE PROFIT  ŞI  PIERDERE  (la  sfârşitul  anului
      2001)…………………………………………………………………………...56
         2.4  ANALIZA   DIAGNOSTIC   A   SOCIETĂŢII   PE   BAZA   MODELULUI
S.W.O.T……………………………………………………………………………….62
CAPITOLUL  3.  ÎMBUNĂTĂŢIREA  OFERTEI  DE  MĂRFURI  A  SOCIETĂŢII   OŢELURI
TÂRGOVIŞTE S.A…………………………...66
1. CONŢINUTUL OFERTEI DE MĂRFURI…………………………..67
         3.2 CARACTERISTICILE OFERTEI DE MĂRFURI…………………..70
3.     ÎNNOIREA     PRODUSELOR     ŞI     DIVERSIFICAREA     OFERTEI     DE
   MĂRFURI…………………………………………………………………………….75
CAPITOLUL  4.  ANALIZA   PROPUNERILOR  DE  APROVIZIONARE  CU   RESURSE,
CALCULUL        EFICIENŢEI        ECONOMICE         A         APLICĂRII
PROPUNERILOR………………………………………………………………..79
         4.1 APROVIZIONAREA CU RESURSE………………………………..80
         4.2     ANALIZA     PROPUNERILOR     DE      APROVIZIONARE      CU
RESURSE……………………………………………………………………………..82
         4.3      ANALIZA      REFLECTĂRII      UTILIZĂRII       RESURSELOR
MATERIALE…………………………………………………………………………89
         BIBLIOGRAFIE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu