Organizarea si Conducerea Contabilitatii Cheltuielilor

CUPRINS
CAPITOLUL 1. Fundamentele ştiinţifice ale contabilităţii………………...…...1
      1.1. Scurt istoric al contabilităţii………………………………………….…1
                1.2.           Aspecte           generale            privind
cheltuielile.......................................................2
           1.3.      Conceptul       şi       conţinutul       cheltuielilor
entităţilor........................................3
CAPITOLUL             2.             Organizarea              contabilităţii
cheltuielilor.......................................8
      2.1.       Organizarea        contabilităţii        fianciare        a
cheltuielilor...................................8
                   2.2.              Organizarea               documentaţiei
primare.........................................................9
           2.3.      Organizarea      contabilităţii       sintetice       a
cheltuielilor..................................11
        2.4.    Contabilitatea    cheltuielilor    din    activităţile    de
exploatare………….......11
                     2.4.1.     Contabilitatea     cheltuielilor     privind
          stocurile...............................12
          2.4.2. Contabilitatea cheltuielilor cu lucrările şi serviciile
               executate de
               terţi........................................................
               ......................................17
          2.4.3. Contabilitatea cheltuielilor cu alte servicii executate de
               terţi........................................................
               ......................................21
          2.4.4. Contabilitatea cheltuielilor cu alte impozite taxe şi
               vărsăminte
               asimilate....................................................
               ..................................27
          2.4.5.          Contabilitatea          cheltuielilor           cu
    personalul...................................28
          2.4.6.       Contabilitatea       altor       cheltuieli        de
    exploatare...............................30
          2.4.7.    Contabilitatea     cheltuielilor     din     activitatea
    financiară……….....31
          2.4.8.                Contabilitatea                 cheltuielilor
    extraordinare...................................36
          2.4.9. Contabilitatea cheltuielilor cu amortizările,provizioanele
               şi ajustările pentru depreciere sau pierdere de
               valoare…………..36
            2.4.10. Contabilitatea cheltuielilor cu impozitul pe profit şi
               alte
               impozite.....................................................
               .................................37
      CAPITOLUL 3.Reflectarea cheltuielilor în contabilitate la S.C.
          Mărgineana
          S.R.L..............................................................
          ...................38
      3.1.             Prezentarea              S.C.              Mărgineana
S.R.L......................................................39
      3.2.                             Studiu                             de
caz.........................................................................
.................40
      CAPITOLUL 4.
      4.1.Concluzii..........................................................
      .......................................41
      4.2.Bibliografie.......................................................
......................................43

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu