Particularitatile marketingului turistic - mix marketing

CUPRINS
   CUPRINS 2
   CUVANT INAINTE      4
CAPITOLUL 1 : TURISMUL IN ECONOMIA NATIONALA 5
      1.1 LOCUL SI ROLUL TURISMULUI IN ECONOMIE     5
      1.2 FACTORII CARE INFLUENTEAZA EVOLUTIA TURISMULUI 8
      1.3 STUDIUL MOTIVATIEI TURISTICE  10
      1.4 PIATA INTREPRINDERII TURISTICE SI DINAMICA EI  12
        1.4.1 CEREREA TURISTICA   15
        1.4.2 OFERTA TURISTICA    19
      1.5 ACTIVITATEA TURISTICA SI SEZONALITATEA    23
CAPITOLUL 2: PARTICULARITATI ALE MIXULUI DE MARKETING IN TURISM     26
      2.1 COORDONATE ALE ACTIVITATII DE MARKETING IN TURISM    26
      2.2 ELEMENTE SPECIFICE PRODUSULUI TURISTIC    31
      2.3 POLITICA DE PRETURI SI TARIFE IN TURISM   45
      2.4 POLITICA DE DISTRIBUTIE A PRODUSULUI TURISTIC  51
      2.5 PROMOVAREA TURISTICA     55
CAPITOLUL 3: SOCIETATEA COMERCIALA "PALACE" SA SINAIA. ISTORIC SI EVOLUTIE
60
      3.1 PREZENTARE GENERALA. SCURT ISTORIC  60
      3.2 PROFIL DE ACTIVITATE     61
      3.3 MEDIUL INTERN AL SOCIETATII "PALACE" SINAIA    61
        3.3.1 RESURSE MATERIALE   61
        3.3.2 RESURSE UMANE  63
      3.3.3 RESURSE FINANCIARE     68
      3.4 MEDIUL EXTERN. LOCUL SOCIETATII "PALACE" S.A. IN OFERTA STATIUNII
      SINAIA      77
        3.4.1 CONCURENTA     78
        3.4.2 PIATA DE DESFACERE. CLIENTII    82
CAPITOLUL 4: MIXUL DE MARKETING LA SOCIETATEA COMERCIALA "PALACE" SA SINAIA
84
      4.1 PRODUSUL TURISTIC SI OFERTA SOCIETATII    84
      4.2 TARIFELE PRACTICATE DE SC PALACE SA SI DISTRIBUTIA PRODUSULUI
      TURISTIC    97
      4.3. PROMOVAREA SI PUBLICITATEA   107
   CONCLUZII     109

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu