PERFORMANTA ACTIVITATII ECONOMICO - FINANCIARE A SOCIETATII X

Capitolul l
1 PERFORMANŢA  ACTIVITĂŢII
2 ECONOMICO-FINANCIARE  A S.C. SUINPROD
3 VERGULEASA S.A.
   1.1 Prezentarea generala a S.C. Suinprod Verguleasa S.A.
   1.2. Resursele şi organizarea activităţii de producţie
1 1.2.1. Potenţialul tehnico – productiv
   1.2.2. Organizarea structurala
1.2.3 Produsele, fluxul tehnologic şi consumurile specifice
1 1.3.1.   Situaţia generală a activităţii de producţie
2 1.3.2. Analiza valorii adăugate
1 1.3.2.1. Dinamica şi structura valorii adăugate
     1.3.2.2.Analiza factorială a valorii adăugate
   1.4. PERFORMANŢA MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE
1 1.4.1. Dinamica şi structura personalului
2 1.4.2.Analiza eficienţei utilizării forţei de muncă
   1.5. performanţa ACTIVITĂŢII ECONOMICE
1 1.5.1.Nivelul, structura şi  dinamica cheltuielilor de producţie
2 1.5.2. Dinamica şi structura costurilor unitare
3 1.6. PERFORMANŢA ACTIVITĂŢII FINANCIARE
         1.6.1. Analiza situaţiei patrimoniale
    1.6.2.Analiza veniturilor
1        1.6.2.1.Caracterizarea generală a veniturilor
2 1.6.2.2.Analiza factorială a cifrei de afaceri
4 1.6.3  Analiza rezultatelor financiare
    1.6.4.Analiza indicatorilor de bonitate financiară
    CONCLUZII GENERALE ALE DIAGNOSTICULUI
   capitolul ii
   PIAţA ŞI COMERCIALIZAREA PRODUSELOR
1 2.1. Dinamica  producţiei marfă şi a preţurilor de vânzare
2 2.2. Piaţa societăţii
3 2.3. Tendinţe pe plan extern la suine  şi carne de suine  şi influenta
     lor pentru România
CAPITOLUL lll
PROIECTAREA PERFORMANŢEI ECONOMICE LA
S.C. SUINPROD VERGULEASA S.A.
     1. PRINCIPALELE ORIENTĂRI STRATEGICE ALE UNITĂŢII
    4.2. PROIECTAREA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICI DE EFICIENŢĂ
    Pagini 48

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu