Politica de motivare a personalului la S.C. ANTIBIOTICE S.A

                CAP.I. MOTIVAŢIA-CONSIDERAŢII GENERALE     1
                I.1. INTRODUCERE - CONCEPTUL DE MOTIVAŢIE  1
    I.2 MOTIVAŢIA – DEFINIRE, CARACTERISTICI DE BAZà 3
                I.3 CONŢINUTUL ŞI NATURA MOTIVAŢIEI.       5
                         FACTORI MOTIVAŢIONALI.   5
                     CAP.II. TEORII MOTIVAŢIONALE      9
                II.2.1. TEORIILE IERARHIEI NEVOILOR        12
                II.2.3. APLICAREA TEORIILOR NEVOILOR       18
                    II.3.1 TEORIA AŞTEPTÃRILOR        19
                II.3.2. TEORIA DETERMINÃRII OBIECTIVELOR   20
       II.4.1. TEORIA ÎNTÃRIRILOR (A CONDIŢIONÃRII OPERANTE)        21
           II.4.2 TEORIA SENTIMENTULUI COMPETENŢEI PERSONALE   23
                    II.4.3 TEORIA BIFACTORIALà       24
                         II.4.4. TEORIA ECHITÃŢII 25
       CAP.III. METODE ŞI TEHNICI DE MOTIVARE A RESURSELOR UMANE    26
                    III.2.1 SATISFACŢIA ÎN MUNCà     29
           III.2.2. DE CE TREBUIE RECOMPENSAŢI OAMENII?        31
           III.2.3. CONŢINUTUL ŞI NATURA RECOMPENSELOR         31
           III.2.4. DIMENSIUNILE ŞI FUNCŢIILE RECOMPENSELOR    32
       III.2.5 FACTORI CARE INFLUENŢEAZÃ MÃRIMEA RECOMPENSEI        33
                III.3.1. TEHNICI SALARIALE DE MOTIVARE     34
                 III.3.2. TEHNICI NONSALARIALE DE MOTIVARE 37
       CAP.IV. POLITICA DE MOTIVARE – S.C. ANTIBIOTICE S.A.         43
                IV.2.1. EVOLUŢIA ŞI STRUCTURA PERSONALULUI 46
                IV.2.2. DEPARTAMENTUL DE RESURSE UMANE     52
           IV.3.1. DIAGNOSTIC PRIVIND SISTEMUL DE SALARIZARE   54
           IV.3.2. DIAGNOSTIC PRIVIND ALŢI  FACTORI MOTIVATORI 55
   IV.3.3. ANALIZA SWOT ŞI STRATEGII DE RESURSE UMANE ÎN ANSAMBLU       57
  CAP.V. EVALUAREA MOTIVAŢIEI ANGAJAŢILOR LA S.C. ANTIBIOTICE S.A. (MODELUL
                             MASLOW)         60
Concluzii si propuneri
                             BIBLIOGRAFIE    75

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu