Posibilitate de organizare a calculatiei costurilor

CUPRINS | |
| |                                                              |   |
|Prezentarea societăţii                                          |2  |
|Capitolul1. Probleme generale privind sistemul informaţional    |5  |
|contabil                                                        |   |
| |1.1. Sistemul informaţional contabil                          |5  |
| |1.2. Cadrul general de organizare a sistemului contabil       |6  |
| |din România                                                   |7  |
| |1.2.1. Delimitări privind sistemele contabile                 |7  |
| |1.2.2. Aparatul legislaţiei române în domeniul contabilităţii |8  |
| |1.3. Comparaţia şi legătura dintre contabilitatea financiara  |9  |
| |şi                                                            |   |
| |contabilitatea de gestiune                                    |   |
| |1.4. Sfera de cuprindere şi obiectivele contabilităţii de     |12 |
| |gestiune                                                      |   |
| |                                                              |   |
|Capitolul 2. Tipologia costurilor                               |17 |
| |2.1. Delimitări privind cheltuielile şi costurile             |17 |
| |2.2. Cheltuielile de exploatare privite prin prisma           |19 |
| |încorporării lor                                              |   |
| |în costuri                                                    |   |
| |2.3. Analiza cheltuielilor de exploatare la sc Keton Italia   |24 |
| |srl                                                           |   |
| |                                                              |   |
|Capitolul 3. Organizarea calculaţiei costurilor                 |38 |
| |3.1. Caracterizare, rol                                       |38 |
| |3.2. Calculaţia costurilor la sc Keton Italia srl             |39 |
| |3.2.1. Determinarea locurilor şi a purtătorilor de cost       |39 |
| |3.2.2. Determinarea şi delimitarea cheltuielilor pe destinaţii|42 |
| |3.2.3. Decontarea costurilor efective ale reparaţiilor        |45 |
| |pe sectoarele beneficiare                                     |   |
| |3.2.4. Repartizarea costurilor indirecte asupra purtătorilor  |46 |
| |de costuri                                                    |   |
| |3.2.5. Determinarea costului de producţie al producţiei       |47 |
| |obţinute                                                      |   |
| |3.2.6. Determinarea rezultatului exploatării                  |49 |
| |                                                              |   |
|Concluzii şi propuneri                                          |51 |
|Bibliografie                                                    |54 |

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu