PROMOVAREA VANZARILOR LA FIRMA SC SA

                                   CUPRINS
INTRODUCERE………………………………………………..………….5
   CapI Rolul marketingului in activitatea economica a unei firme....…….8
1.1. Locul marketingului în activitatea economica a firmei………………....8
1.2. Conceptul de mix de marketing…………………………………..…...12
1.3. Elemente componente ale mixului de marketing……………………...15
CapII Importanta si rolul politicii promotionale in cadrul unei firme..20
2.1. Conceptul de promovare şi comunicare de marketing……………..….21
2.2. Etapele procesului de planificare în  cadrul  activitaţii  promoţionale
….30
     2.2.1. Stabilirea obiectivelor promoţionale……………………………..30
     2.2.2. Elaborarea mixului promoţional………………………………….30
     2.2.3. Caracteristicile instrumentelor promotionale…………………….31
Cap:III Promovarea vanzarilor………….……………………………...51
3.1. Conceptul şi rolul activitaţii de promovare……………………………51
3.2. Organizarea campaniei de promovare a vânzarilor……………………53
     3.2.1. Stabilirea obiectivelor specifice………………………………….54
     3.2.2. Alegerea instrumentelor promoţionale adecvate…………………56
Cap.IV Caracterizarea generala a firmei Tabco – Campofrio S.A……71
4.1. Scurt istoric al firmei TABCO - CAMPOFRIO S.A…….……………71
4.2. Date de referinta priviind firma TABCO CAMPOFRIO……………...74
   Cap.V Analiza promovarii vanzarilor la S.C. Tabco-Campofrio S.A…77
5.1.Campaniile de promovare a vanzarilor realizate de firma  Tabco-Campofrio
S.A …………………………………………………………….77
      5.1.1.Campanii de promovare a vanzarilor orientate  spre  consumatorii
           finali    realizate    de    firma     TABCO     -     CAMPOFRIO
           S.A…………………………………………………………....80
      5.1.2.Campanii de  promovare  comerciala  realizate  de  firma  TABCO-
           CAMPOFRIO S.A………………………………………..….93
      5.1.3.Campanii de promovare orientate spre forta de vanzare………98
Cap.VI Propuneri de  tehnici  de  promovare  a  vanzarilor  la  S.C.  Tabco-
Campofrio S.A…………………………………………………………...100
CONCLUZIE…………………………………………………………….101
BIBLIOGRAFIE………………………………………………………...103
ANEXE
-----------------------
4

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu