RECRUTAREA SI SELECTIA ANGAJATILOR

CUPRINS :
                                ARGUMENT    2
       CAPITOLUL I. ASPECTE PRIVIND MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE    3
  1.1 Rolul managementului resurselor umane   3
  1.2 Definiţii, conţinut şi funcţii ale managementului resurselor umane  5
  1.3 Abordări actuale ale managementului resurselor umane     10
  1.4. Activităţi esenţiale ale managementului resurselor umane     12
   1.4.1. Recrutarea   12
     1.4.1.1. Stabilirea nevoii de recrutare a personalului    15
     1.4.1.2. Strategii de recrutare a resurselor umane  16
     1.4.1.3. Surse şi metode de recrutare    17
   1.4.2. Selecţia resurselor umane     20
     1.4.2.1. Criterii şi metode de selecţie  21
     1.4.2.2. Procesul de selecţie al resurselor umane   22
     1.4.2.3. Testele utilizate pentru selecţia resurselor umane    23
   1.4.3. Integrarea profesională - precondiţie a dezvoltării 24
   1.4.4. Calificarea şi perfecţionarea profesională     25
  1.5. Model de recrutare, selecţie şi angajare a resurselor umane  27
  1.6 Costurile recrutării, angajării şi integrării resurselor umane      30
                 CAPITOLUL 2. AGENTIA DE PUBLICITATE     31
  2.1. Scurt istoric al agentiei   31
  2.2. Reprezentanta din Bucuresti 32
   2.2.1. Puncte forte 33
   2.2.2. Obiectivele Agentiei    33
   2.2.3. Clientii     34
   2.2.4. Structura organizatorica      37
            CAPITOLUL 3. RECRUTAREA şi SELECTIA ANGAJATILOR IN 38
  3.1. Din culisele DraftFCB 38
  3.2. Planificarea strategică a resurselor umane la DraftFCB  38
  3.3. Asigurarea strategică cu personal      40
     3.3.1.1. Recrutarea internă   41
     3.3.1.2. Recrutarea externă   42
  3.4. Strategii de selecţie 42
  3.5. Cercetare metodologică      43
   3.5.1. Ghid de interviu  44
   3.5. 2. Interpretarea datelor  49
                               CONCLUZII   55
                             BIBLIOGRAFIE     57
  Anexa -1 - Chestionar de evaluare a posturilor    60
        Anexa-2       -       Anunt       pentru       recrutarea       unui
coppywriter...........................................................  61

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu