Regionalizare si globalizare

CUPRINS
CUVÂNT ÎNAINTE………………………………………………………..2
CAPITOLUL 1. DESPRE GLOBALIZARE……………………………….3
      1.1                              Ce                               este
globalizarea?...............................................................
.......3
      1.1   Globalizarea   economică:   definire,   caracteristici,    scurt
istoric…..12
      1.2 Importanţa acordurilor comerciale regionale …………………...17
CAPITOLUL  2.  RELAŢIILE  COMERCIALE  ŞI  INVESTIŢIILE  STRĂINE  DIRECTE   –
DIMENSIUNI – CHEIE ALE GLOBALIZĂRII ECONOMICE……………………………………………………………...22
      2.1 Relaţiile comerciale şi globalizarea……………………………..23
      2.2 Investiţiile străine directe şi globalizarea .………………………25
      3.3 Puncte forte şi puncte slabe  a  următoarelor  ţării  în  curs  de
      dezvoltare……………………………………………………………52
CAPITOLUL  3.   DESPRE   REGIONALISM   ŞI   MULTILATERALISM   ÎN   CONTEXTUL
GLOBALIZĂRII ECONOMICE………………………….61
CAPITOLUL      4.      LIBERALIZARE      REGIONALĂ      VS      LIBERALIZARE
GLOBALĂ…………………………………………………………………77
      4.1  Liberalizare competitivă………………………………………...77
      4.2  Coordonate  economice  şi  politice  în  procesul  de  reformă  a
      comerţului       internaţional…………………………………………79
      3. Liberalizare regională vs liberalizare globală…………………..81
CAPITOLUL  5.   REGIONALIZARE   VS   GLOBALIZARE   -   O   ABORDARE   PENTRU
VIITOR…………………………………………..84
      5.1 Regionalizare vs globalizare ……………………………………84
      5.2 Extinderea şi integrarea comerţului liber regional………………96
      5.3 Globalizarea economică – punct terminus 2010………………...98
Concluzii………………………………………………………………….101
Bibliografie………………………………………………………………..103

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu