Rezultatele financiare ale firmei si cifra de afaceri

Cuprins
    Capiotolul 1 Introducere privind rezultatele financiare ale firmei 3
  1.1. Conceptul de rezultat      3
  1.2. Indicatori valorici de rezultate      3
    1.3. Clasificarea
rezultatelor................................................................
..................................................6
  1.4. Rolul indicatorilor de rezultate      6
  Capitolul 2 Conceptul, importanta si scopul analizei cifrei de afaceri  7
  2.1. Conceptul de cifra de afaceri   7
  2.2. Importanta cifrei de afaceri    8
  2.3. Scopul analizei cifrei de afaceri     8
  2.4. Tipologia cifrei de afaceri     8
       Capitolul 3 Analiza nivelului si dinamicii cifrei de afaceri 12
  3.1. Analiza nivelului cifrei de afaceri   12
  3.2. Analiza dinamicii cifrei de afaceri   12
         Capitolul 4 Analiza structurala a cifrei de afaceri     15
  4.1. Structurarea cifrei de afaceri pe tipuri de venituri  16
  4.2. Structurarea cifrei de afaceri pe produse  16
  4.3. Structurarea cifrei de afaceri pe clienti  17
  4.4. Structurarea cifrei de afaceri in functie de piata    17
  4.5. Metode teoretice de structurare a cifrei de afaceri   17
  4.6. Efectele economico-financiare ale modificarii structurii cifrei de
  afaceri   20
         Capitolul 5 Analiza factoriala a cifrei de afaceri      23
  5.1. Factorii de influenta ai cifrei de afaceri 24
  5.2. Modele factoriale de analiza a cifrei de afaceri 24
     Capitolul 6 Efectele modificarii nivelului cifrei de afaceri asupra
            situatiei econonico-financiare a intreprinderii   42
  6.1. Efectele modificarii cifrei de afaceri asupra elementelor
  patrimoniale   43
  6.2. Efectele modificarii cifrei de afaceri asupra modului de finantare
  45
  6.3. Efectele modificarii cifrei de afaceri asupra profitului    46
  Capitolul 7 Studiu de caz privind analiza cifrei de afaceri la S.C. Bere
                             Timisoreana S.A. 48
  7.1. Prezentarea generala a ]ntreprinderii 48
  7.2. Analiza cifrei de afaceri  49
  7.3. Concluzii si propuneri     61
                             Bibliografie     63
                                  Anexe 64

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu