Risc financiar. SC Arctic SA

Capitolul. I  –  Riscul economic ™i financiar în activitatea firmei
.Concept ∏i mod de manifestare.
CAPITOLUL  II – PREZENTAREA GENERALÃ A S.C. “ARCTIC” S.A.
     1. SCURT  ISTORIC
                 2.2 OBIECTUL DE ACTIVITATE
       2.3 PREZENTAREA ACTIVITÃ∨II DE BAZÃ
        2.3.1 NIVELUL  PRODUC∨IEI
       2.3.2 NIVELUL DE DESFACERE
        2.4  STRUCTURA ORGANIZATORICÃ
        CAPITOLUL  III – ANALIZA RISCULUI ECONOMIC ™I FINANCIAR
        III.1Analiza contului de rezultate
        III.2 Analiza pragului de rentabilitate ∏i aprecterea riscului de
        exploatare.
        III.3 Sensibilitatea rezultatului exploat|rii în raport cu nivelul
        de activitate.
       III.4 Analiza riscului financiar.
      CAPITOLUL  IV – ANALIZA RISCULUI DE FALIMENT
IV.1 Analiza static| a riscului de faliment pe baza bian⇔ului func⇔ional.
        1. Fondul de rulment patrimonial
4.1.2. Analiza static| a riscului de faliment prin metoda ratelor
4.1.3 Analiza static| func⇔ional| a riscului de faliment
     2. Analiza riscului de faliment prin metoda scorurilor
2 4.3 Analiza func⇔ional| a riscului de faliment.
      Fondul de rulment func⇔ional ∏i corela⇔ia cu necesarul de fond de
rulment.
      CAPITOLUL  V – STRATEGII ALE PREVIZIUNII RISCULUI
      V.1 COORDONATE ALE ANALIZEI STRATEGICE A RISCULUI
3 V.2 Concluzii
Bibliografie
Pagini 85

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu