ROLUL CONTRACTULUI BANCAR ÃŽN ACTIVITATEA DE CREDITARE

                                   CUPRINS
                                                                     Pag.
Capitolul I - Prezentare generală
............................................................................
..............5
      1.1. Încheierea contractelor
   ..........................................................................
   ................5
      1.2. Oferta de a contracta
   ..........................................................................
   ....................6
      1.3. Revocarea si caducitatea ofertei (forţa obligatorie a ofertei )
   ............................7
      1.4. Caducitatea ofertei
   ..........................................................................
   .......................8
      1.5. Oferta şi antecontractul (promisiunea de a contracta)
   .......................................8
      1.6. Acceptarea ofertei
   ..........................................................................
   ........................8
          1.7.     Momentul     şi     locul     încheierii     contractului
   ............................................................9
Capitolul         II         -         Titlurile          de          credit
............................................................................
..............12
                                    2.1.                              Cambia
............................................................................
.......................................12
                                    2.2.                              Avalul
............................................................................
.........................................22
        2.3. Biletul la ordin
............................................................................
...........................23
        2.4. Cecul
............................................................................
...........................................24
           2.5.     Avantajele     utilizării     liniilor     de     credit
..................................................................25
Capitolul      III       -       Încheierea       contractelor       bancare
................................................................26
  3.1. Condiţii de fond
............................................................................
...............................26
    3.1.1. Consimţământul părţilor capabile
    ........................................................................
    ..26
    3.1.2. Obligaţia de informare
    ........................................................................
    ..............27
    3.1.3. Capacitatea părţilor
    ........................................................................
    .............................27
    3.1.4. Obiectul contractelor bancare
    ........................................................................
    .........28
    3.1.5. Cauza contractului bancar
    ........................................................................
    .......28
    3.1.6. Caracterele specifice contractelor bancare
    .....................................................28
    3.1.7. Contractele bancare - contracte de adeziune
    .....................................................................
    28
    3.1.8.      Aderarea      clientului      la      uzurile       bancare
    ........................................................................
    . 29
   3.2. Contractul de credit
............................................................................
........................29
    3.2.1. Definiţia legalǎ a creditului bancar
    ........................................................................
    ...29
    3.2.2. Clasificarea creditelor
    ........................................................................
    ...............29
    3.2.3. Tehnicile juridice utilizate
    ........................................................................
    ........30
    3.2.4. Noţiunea de creditare
    ........................................................................
    ................31
    3.2.5. Clauzele uzuale în contractul de credit
    ............................................................32
    3.2.6. Limitarea riscului de credit la creditul de consum
    .........................................34
    3.2.7. Documentaţia de credit
    ........................................................................
    ..............36
    3.2.8.Costul creditului
    ........................................................................
    ..........................38
    3.2.9. Titlul executoriu
    ........................................................................
    ...............................................42
   3.3. Categorii de credite
............................................................................
.........................45
 3.3.1.Creditele pe termen scurt (până la 12 luni)
                      3.3.1.1.Credite               globale               de
exploatare..................................................................
........46
                                  3.3.1.2.Linii                           de
credite.....................................................................
..............................46
    3.3.1.3.Credite        pentru        stocuri        temporare        şi
    sezoniere...............................................47
                               3.3.1.4.Credite                        pentru
export......................................................................
.................47
         3.3.1.5.Credite de trezorerie  pentru  produse  cu  ciclu  lung  de
fabricaţie................48
           3.3.1.6.Credite   prin   scontul   cambiei   sau   biletului   la
ordin.......................................48
    3.3.1.7.Creditele acordate pe documente de  plată  aflate  în  curs  de
    încasare           (cecuri          şi               ordine          de
    plată)..................................................................
    ................................................49
    3.3.1.8.Credite                                                      de
    factoring...............................................................
    ...........................49
    3.3.1.9.Credite            pentru             facilităţi             de
    cont....................................................................
    ...51
    3.3.1.10.Credite     pe     descoperit     de      cont      (overdraft
    )....................................................51
    3.3.1.11.Credite  acordate  unor   persoane   fizice   destinate   unor
    activităţi              economice              sau               pentru
    consum..................................................................
    ......................................52
 3.3.2. Creditele pe termen mediu (1 - 5 ani) şi lung (5 - 25 ani)
    3.3.2.1.Credite                                                  pentru
    echipament..............................................................
    ................52
    3.3.2.2.Credite     pentru      cumpararea      de      acţiuni      şi
    active.............................................53
    3.3.2.3.Credite
    ipotecare...............................................................
    ................................55
    3.3.2.4.Credite            pentru            activitatea             de
    leasing...............................................................56
    3.3.2.5.Credite                                                      de
    forfetare...............................................................
    ..............58
Capitolul IV - Studiu de caz
............................................................................
.....................67
1 ANEXA 1- Contract de credit şi garanţie reală
                            mobiliară.......................................
                            ......67
   ANEXA 2- Dovadă de
acoperire...................................................................
.....................81
 ANEXA 3- Plan de
 rambursare.................................................................
 ........................87
 ANEXA 4- Documente necesare acordǎrii
 creditului......................................................89
 ANEXA 5- Cererea de credit persoane
 fizice..................................................................90
   ANEXA 6- Adeverinţa de
venit.......................................................................
..................91
   ANEXA 7- Verificǎri - Declaraţie Acord Pre-Scoring
...................................................92
 ANEXA 8- Nota de
 credit.....................................................................
 ..............................93
Concluzii...................................................................
..............................................................94
Bibliografie

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu