SC Piata de gros Bucuresti

                                   CUPRINS
           pag.
Introducere………………………………………………………………..3
     1 I. Specificul activităţii de transport şi aprovizionare……………...5
      1.1.Dezvoltarea transporturilor…………………………………….….…..5
      1.2.Particularităţile şi obiectivele activităţii de
           transport   şi aprovizionare……………………………………………..6
     1.3.Elementele activităţii de transport şi
           aprovizionare…………………………………………………………….7
     1.4.Funcţiile activităţii de transport.
           Posibilităţi de optimizare……………………………………………….9
II. Modelarea problemelor de transport şi aprovizionare………12
                            2.1.Reţele de transport……………………………………………12
                                     2.1.1.Clasificarea    problemelor    de
transport şi
aprovizionare……………………………………………………..12
                                  2.1.2.Problema  clasică  de  transport  şi
PTE…………………………14
                                  2.1.3.Formalizarea  problemei
PTE
                 Posibilităţi de rezolvare………………………………………….17
                                 2.1.4.Problema de
transfer…………………………………………….20
                               2.2.Flux   într-o    reţea    de
transport………………………………..24
                                 2.2.1.Problema  cererii  şi  a
ofertei…………………………………….24
                                        2.2.2.Flux        de         valoare
maximă…………………………………………26
                                      2.2.3.Algoritmul       lui       Ford-
Fulkerson…………………………………..27
III. S.C. ‘Piaţa de Gros Bucureşti – S.A……………………………32
     3.1.Prezentarea şi descrierea generală a S.C. “Piaţa de Gros-
       Bucureşti S.A………………………………………………….32
        3.1.1. Strucrura de conducere a S.C. “ Piaţa de Gros-
              Bucureşti S.A……………………………………………………32
       3.1.2.Evoluţia indicatorilor sintetici la S.C.  “ Piaţa de
                Gros-Bucureşti S.A………………………………………………39
    3.2.Studiul şi analiza sistemului existent…………………………42
        3.2.1.Intrările şi ieşirile sistemului informaţional. Fluxul
                 informaţional……………………………………………………...42
        3.2.2. Analiza critică a sistemului actual al S.C. „Piaţa de
                  Gros-Bucureşti-S.A.  …………………………………………..43
IV.Proiectarea logica  şi de detaliu a aplicatiei informatice…..45
       4.1.1. Proiectarea  ieşirilor ………………………………………….…45
       4.1.2. Proiectarea intrărilor…………………………………………….46
       4.1.3. Proiectarea codurilor……………………………………………47
        4.1.4.  Optimizarea    activitaţii   de   aprovizionare………………….…..49
       4.1.5. Elaborarea programului (scheme logice)……………………..65
       4.1.6. Listare program………………………………………………….69
      V. Eficienţa economică a aplicaţiei……………………………74
Concluzii
Anexe

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu