STRATEGII ÅžI POLITICI DE MARKETING ALE FIRMELOR DE TURISM

Cuprins
Introducere 4
CAPITOLUL I 6
CONŢINUTUL, PARTICULARITĂŢILE ŞI  STRUCTURA PIEŢEI TURISTICE.      6
  1.1 Turismul internaţional      6
  1.2. Cererea şi consumul turistic    13
    1.2.1.Particularităţile cererii turistice      13
    1.2.2 Factorii determinanţi ai cererii turistice    14
    1.2.3 Particularităţile consumului turistic    17
    1.2.4 Tendinţe ale cererii şi consumului turistic internaţional      17
  1.3 Oferta şi producţia turistică    21
    1.3.1 Semnificaţii şi caracteristicile ofertei turistice  21
    1.3.2 Factorii determinanţi ai ofertei turistice    22
    1.3.3 Ofertanţii de pe piaţa turistică   23
    1.3.4 Tendinţe pe piaţa turistică internaţională    24
Capitolul II     28
Particularităţi ale activităţii de marketing  ale firmelor turistice în
România     28
  2.1 Srategii în turismul românesc    28
  2.2 Oferta şi cererea turistică în România 31
  2.3 Srategii ale produsului turistic românesc   37
  2.4. Strategia şi politicile de marketing în turismul românesc   42
    2.4.1. Politica de preţ 43
    2.4.2. Politici de distribuţie     44
    2.4.3. Politica de promovare  45
CAPITOLUL III    48
ACTIVITATEA DE MARKETING ÎN CADRUL  AGENŢIEI DE TURISM  “ATTIMOND TRAVELING
AGENCY ORADEA”   48
  3.1. Prezentarea firmei. Structură şi organizarea activităţii    48
  3.2. Strategia de piaţă utilizată în cadrul agenţiei “ ATTIMOND  TRAVELING
  AGENCY  ORADEA”      50
  3.3 Politica de produs şi tarifară   53
    3.3.1. Politica de produs     53
  3.4. Politica de distribuţie şi promovare  60
    3.4.1. Politica de distribuţie     60
    3.4.2. Politica de promovare  61
  3.5 Concluzii şi propuneri privind activitatea de marketing desfăşurată în
  cadrul agenţiei “ ATTIMOND  TRAVELING AGENCY  ORADEA” 66
    3.5.1. Propunere –“Departamentul de marketing” 66
    3.5.2. Propunere – “Strategia de piaţă la “ ATTIMOND  TRAVELING AGENCY
    ORADEA” 67
BIBLIOGRAFIE     73

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu