STRATEGII DE CREDITARE LA B.R.D.-GROUPE SOCIETE GENERALE

CUPRINS
Introducere 3
CAP. 1. CREDITAREA  ACTIVITATE DE BAZA A
SOCIETATILOR  BANCARE  5
  1.1.Contractul de credit instrument de      5
  bază în procesul de creditare    5
  1.2. Categorii de credite ce se acordă      7
  împrumutaţilor de bancă    7
  1.3. Obligaţiile clientelei bancare   10
  1.4.Prudenţa bancară în activitatea de      11
  creditare 11
CAP 2. PROCESUL DE CREDITARE PRIVIT PRIN PRISMA STRUCTURII ORGANIZATORICE A
BĂNCII BRD-GSG S.A.    14
  2.1. S.C. BRD-GSG S.A.     14
  Date de referinţă    14
   2.2.Servicii bancare oferite de S.C. BRD-GSG S.A.     25
     2.2.1. Oferta băncii    25
     2.2.2. Servicii bancare oferite de 31
     S.C. BRD-GSG S.A. prin sucursala Gorj    31
   2.3. Garantarea creditelor     32
     2.3.1. Părţile implicate în garanţie     37
     2.3.2. Valoarea si asigurarea garanţiilor     37
CAP.3.  CATEGORII DE SOLICITANŢI AI CREDITULUI     39
   3.1. Creditarea persoanelor fizice   40
     3.1.1. Credite in valuta acordate  42
     persoanelor fizice      42
     3.1.2. Cardurile BRD-GSG      42
   3.2. Creditarea investiţiilor şi a activităţii  45
   curente ale agenţilor economici      45
     3.2.1. Credite pe documente în circuit bancar 47
     3.2.2. Creditarea in valuta a activitatii     48
     curente a agentilor economici 48
CAP. 4 ACORDAREA ,UTILIZAREA,URMĂRIREA ŞI
RAMBURSAREA CREDITELOR 50
   4.1. Discuţii preliminare cu solicitanţii de credite  50
   4.2. Analiza economico-financiară şi 52
   evaluarea împrumutaţilor 52
     4.2.1. Analiza bilanţului contabil 52
     4.2.2. Analiza contului de profit şi pierderi 55
     4.2.3. Punctajul “ Z ”  56
     4.2.4. Indicatorii economico – financiari     58
     4.2.5. Fluxul de numerar      63
   4.3. Decizia finală de acordare a creditelor    64
   4.4. Monitorizarea creditelor  67
   4.5. Definirea şi urmărirea creditelor neperformante  71
   4.6. Analiza portofoliului de credite     73
     4.6.1. Noţiuni privind constituirea provizioanelor    specifice      73
     4.6.2. Analiza financiară a împrumutului 74
     4.6.3. Analiza serviciului datoriei      77
     4.6.4. Cuantificarea portofoliului de credite 78
     4.6.5. Determinarea provizioanelor specifice de risc      79
ANEXE ____________________________________________________________82
BIBLIOGRAFIE     115

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu