Taxe si impozite datorate statului

                                   CUPRINS
        CAP I   Delimitări şi fundamentări privind fiscalitatea
      întreprinderii
         Structuri calitative privind impozitele şi taxele . Sistemul
        fiscal .
         Analiza raporturilor dintre contabilitate şi fiscalitate .
        Convergenţe şi divergenţe.
        Prezentarea întreprinderii ca subiect al fiscalităţii şi
        contribuabil .
        CAP II   Contabilitatea impozitelor şi taxelor datorate
      statului
      2.1 Sistemul de conturi privind sistemul de taxe datorate
      statului.
      2.2 Contabilitatea impozitului pe profit . Calculare şi decontare
      .
      2.3 Contabilitatea taxei pe valoarea adăugată . Reglementare ,
      metodologie, calcul şi contabilizare .
Contabilitatea altor impozite şi taxe suportate din cheltuielile
întreprinderii . Reglementare , evaluare, calcul şi înregistrare .
        CAP.III    CONTROLUL FISCAL AL IMPOZITELOR ŞI TAXELOR DATORATE
      STATULUI
        3.1 Formele de exercitare a controlului fiscal .
        3.2 Formele evaziunilor fiscale şi sancţionarea acestora .
Bibliografie
Pagini 94

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu