Teorii ÅŸi practici contabile privind elaborarea si analiza veniturilor finaciare

CUPRINS
INTRODUCERE …………………………………………………………………………..... 1
1. INFORMAŢIA CONTABILĂ - OBIECTIVE ŞI CARACTERISTICI …………….... 3
     1. CONSIDERAŢII GENERALE CU PRIVIRE LA REGLEMENTĂRILE CONTABILE
        CONFORME CU DIRECTIVELE EUROPENE ……………….. 3
     2.  DEFINIRI ŞI PARTICULARITĂŢI PRIVIND COMUNICAREA INFORMAŢIEI
        CONTABILE …………………………………………………... 4
     3.  NECESITATEA INFORMAŢIEI CONTABILE LA NIVEL MICRO ŞI MACROECONOMIC
        ……………………………………………………………. 5
     4.  ELEMENTELE CALITATIVE ALE INFORMAŢIEI FINANCIAR CONTABILE
        …………………………………………………...………………... 6
     5.  UTILIZATORII DE INFORMAŢII CONTABILE …………………………...… 8
              1. Investitorii actuali şi potenţiali ……………………………………….. 9
              2. Creditorii actuali şi potenţiali ………………………………………… 9
              3. Partenerii comerciali - furnizorii şi clienţii  ………………………….
                 10
              4. Managerii …………………………………………………………… 10
              5. Analiştii financiari ………………………………………………….. 10
              6. Partenerii sociali - salariaţii şi sindicatele
                 …………………………... 11
              7. Puterea publică …………………………………………………….... 11
              8. Alţi utilizatori ……………………………………………………….. 12
     6.  OBIECTIVELE SITUAŢIILOR FINANCIARE ………………………………. 12
     7.  DEFINIŢIA, RECUNOAŞTEREA ŞI EVALUAREA
             ELEMENTELOR SITUAŢIILOR FINANCIARE ……………………………. 15
1. PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. SELENA  S.A. BRAŞOV …………..……... 18
     1.  MOD DE CONSTITUIRE. SCURT ISTORIC ………………………………... 18
     2. DOMENIUL  DE ACTIVITATE ………………………………………………. 18
     3.  FORMA JURIDICĂ.  CAPITALULUI SOCIAL ……………………………... 19
     4.  PREZENTAREA PRINCIPALELOR REZULTATE …………………………. 19
     5.  CLIENŢI ŞI FURNIZORI ……………………………………………………... 20
   STUDIU DE CAZ PRIVIND VALORIFICAREA INFORMAŢIILOR
      OFERITE DE SITUAŢIILE FINANCIARE ÎN ANALIZA
      ECONOMICO FINANCIARĂ LA S.C. SELENA S.A. BRAŞOV ……………….  21
     6.  ANALIZA SITUAŢIEI FINANCIARE LA SOCIETATEA
             COMERCIALĂ SELENA S.A. BRAŞOV …………………………………... 21
              1. Fondul de rulment …………………………………………………. 21
              2. Nevoia de fond de rulment ………………………………………… 24
              3. Trezoreria netă ………………………………………………….….. 26
              4. Activul net  contabil ……………………………………………….. 28
              5. Analiza lichidităţii  ………………………………………………… 29
              6. Analiza solvabilităţii  ……………………………………………… 33
              7. Analiza ratelor de structura ale activului ………………………….. 36
              8. Analiza ratelor de structură ale pasivului ………….………………. 43
              9. Tabloul soldurilor intermediare de gestiune ……………………….. 47
             10. Capacitatea de autofinanţare ……………………………………….. 51
             11. Analiza ratelor de rentabilitate …………………………………..… 54
4. CONCLUZII ŞI PROPUNERI  ……………………………………………………….. 71
BIBLIOGRAFIE ………………………………………………………………………….. 75
ANEXA 1 …………………………………………………………………………………... 76
ANEXA 2 …………………………………………………………………………………... 78
ANEXA 3 …………………………………………………………………………………... 80

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu