Uniunea europeana si rolul acesteia in economia mondiala

CUPRINS
    Cap. 1 GENEZA UNIUNII EUROPENE……………………………1
          1. EFORTURILE DE UNIFICARE EUROPEANĂ…………..1
          2. EVOLUŢIA UNIUNII EUROPENE………………………17
    Cap. 2  STRUCTURA  INSTITUŢIONALĂ  ŞI  PROCESUL  DECIZIONAL  ÎN  CADRUL
UNIUNII EUROPENE ÎN PREZENT…23
          2.1 MODELE ALE ARHITECTURII INSTITUŢIONALE…...23
          2.2 STRUCTURA INSTITUŢIILOR UNIUNII EUROPENE...32
              2.2.1 Consiliul European………………………………….32
              2.2.2 Comisia Europeană………………………………….41
              2.2.3 Parlamentul European ………………………………46
              2.2.4 Alte organisme din cadrul structurii instituţionale….51
          2.3     CULTURA     PROCESULUI     DECIZIONAL     DIN      UNIUNEA
EUROPEANĂ……………………………………………………………..58
              2.3.1 Interesele specializate………………………………58
              2.3.2 Etape ale procesului decizional din punctul  de  vedere
al                                                               intereselor
specializate……….............................................................
....60
          2.4 PROCEDURI DECIZIONALE COMUNITARE………….64
          2.5  DETERMINANŢII  REFORMEI  DE  FOND  A  INSTITUŢIILOR   UNIUNII
EUROPENE…………………………………67
    Cap.     3     VIITORUL     UNIUNII     EUROPENE      ÎN      CONTEXTUL
LĂRGIRII…………………………………………………………………72
          3.1 CONTEXTUL PROBLEMEI……………………………...73
          3.2 ASPECTE PROCEDURALE……………………………...74
          3.3 REPERE STATISTICE ŞI FINANCIARE DE VIITOR…..77
          3.4      REFORMA       ÎN       VIITOR       ÎN       INSTITUŢIILE
COMUNITARE……………………………………………………………78
    Cap.      4      ROLUL      UNIUNII       EUROPENE        PE       PLAN
INTERNAŢIONAL……………………………………………………….84
          4.1 UNIUNEA EUROPEANĂ ÎN LUME……………………..84
          4.2 SPRE UN SPAŢIU COMUN EUROPEAN……………….97
          4.3 EURO - MONEDĂ INTERNAŢIONALĂ?.......................101
    Cap.     5     RELAŢIILE     ECONOMICE     EXTERNE     ALE      UNIUNII
EUROPENE……………………………………………………………..109
          5.1 ORGANIZAREA RELAŢIILOR ECONOMICE EXTERNE ALE UNIUNII EUROPENE:
O SINTEZĂ A PRINCIPALELOR ORIENTĂRI ŞI PROBLEME……………………………………………109
               5.1.1 Politica comercială……………………………….109
               5.1.2 Noul instrument al politicii comerciale (N.I.P.C)..112
        5.2 SCHIMBURILE COMERCIALE TREBUIE CONTROLATE?
               5.2.1 Mitul Europei fortăreaţă………………………….115
               5.2.2  Argumente  în  favoarea  strategiei   de   deschidere
progresivă…………………………………………………………………112
               5.2.3      Trebuie      instaurat      un      protecţionism
zonal?.............118
        5.3 POLITICA DE SPRIJIN PENTRU DEZVOLTARE………120
               5.3.1 Relaţiile  cu America de Nord…………………...122
               5.3.2 Relaţiile cu Canada………………………………127
               5.3.3 Relaţiile UE cu Asia……………………………..129
               5.3.4 Acordurile cu grupările regionale latino-americane   /
Grupările regionale……………………………………………………….135
          BIBLIOGRAFIE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu