Vamuirea marfurilor in operatiunile de import-export

Atunci când, în cursul derulării  regimului  vamal,  autoritatea
vamală constată că  modalitatea  de  garanţie  dată  nu  mia  asigură  plata
datorie vamale, poate cere  constituirea  unei  alte  garanţii.  În  caz  de
refuz, autoritatea vamală poate să interzică efectuarea altor operaţiuni  de
vămuire,  până  la  achitarea  datoriilor  vamale.  Debitorul  vamal   poate
solicita restituirea garanţiei disponibile, după ce datoria  vamală  a  fost
achitată  sau  poate  să  consimtă  ca  aceasta  să  fie  folosită  la  altă
operaţiune de vămuire.
           Autoritatea vamală evidenţiază, în registrele contabile  sau  în
alt suport echivalent, drepturile de  import  şi  de  export  rezultate  din
datoriile vamale, potrivit planului de conturi şi metodologiei  în  vigoare.
Debitorul datoriei vamale ia cunoştinţă  despre  cuantumul  acestei  datorii
prin declaraţie vamală acceptată şi înregistrată de autoritatea  vamală.  În
cazul unor diferenţe

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu