...................ANUNŢ!.............

 Toate lucrările deja redactate, precum cele prezentate pe blog, costă 50 lei  / 10 EURO prin PayPal (indiferent de domeniu sau numărul de pagini). 


Pentru lucrările la comandă (întocmite după indicaţiile clientului) comisionul nostru va fi redus astfel încât costul total al ORICĂREI lucrări să fie de 350 lei, indiferent de domeniu şi cerinţe.

Statutul Refugiatilor in Europa

Introducere 4
Capitolul I: Aspecte generale 6
1.1: Încălcarea drepturilor omului 6
1.2: Noţiuni terminologice 8
1.2.1: Scurt istoric 8
1.2.2: Noţiunea de refugiat 9
1.2.3: Noţiunea de persoană strămutată 10
1.2.4: Noţiunile de stat de primire şi stat de origine 10
1.2.5: Azilul 11
1.3: Procedurile pentru determinarea statutului de refugiat 12
1.3.1: Intervievarea solicitantului 13
1.3.2: Luarea deciziei 13
1.3.3: Procedurile de urgenţă 14
1.3.4: Garanţii minime 14
1.3.5: Detenţia 15
1.3.6: Reşedinţa 16
1.3.7: Retragerea statutului de refugiat 16
1.3.8: Nereturnarea şi expulzarea refugiaţilor 17
1.3.9: Actele de identitate şi actele de călătorie 18
1.3.10: Confidenţialitatea 18
1.3.11: Legislaţia conexă 18
Capitolul II: Statutul juridic al refugiaţilor 20
2.1: Drepturile refugiaţilor 20
2.1.1: Principiul non – refoulement 21
2.1.2: Asimilarea refugiaţilor pe o bază temporară 22
2.2: Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi 22
2.3: Protecţia refugiaţilor – un element promordial al protecţiei
drepturilor omului 23
2.4: Semnarea Convenţiei din 1951 25
2.5: Eticile internaţionale ale refugiaţilor 27
Capitolul III: Integrarea refugiaţilor în Europa 32
3.1: Cadrul legal al integrării 32
3.1.1: Instrumente internaţionale şi naţionale 32
3.1.2: Naţionaliate şi cetăţenie 33
3.1.3: Libertatea de mişcare 34
3.1.4: Drepturi de vot 34
3.1.5: Anti- discriminarea şi egaliatea 35
3.2: Cadrul socio-cultural al integrării 35
3.2.1: Rolul societăţii civile 35
3.2.2: Refugiaţii ca actori sociali 37
3.3: Cadrul strucural al integrării 37
3.3.1: Aranjamente instituţionale 37
3.3.2: Accesul la piaţa muncii 38
3.3.3: Discriminarea pe piaţa muncii 39
3.3.4: Recunoşterea calificărilor obţinute în străinătate 39
3.3.5: Pregătirea profesională 39
3.3.6: Educaţia 40
3.3.7: Educaţia copiilor refugiaţi 41
3.3.8: Locuinţe 41
3.3.9: Sănătatea 42
3.3.10: Reunificarea familiei 43
Concluzii 51
Bibliografie 55

Rudenia

AFINITATEA
ÎNFIEREA
EFECTELE ÎNFIERII
RUDENIA CREATĂ PRIN ÎNFIERE
ALTE EFECTE ALE ÎNFIERII
SANCŢIUNILE CONDIŢIILOR CERUTE DE LEGE PENTRU ÎNCHEIEREA ÎNFIERII.
DESFACEREA ÎNFIERII
DESFACEREA ÎNFIERII PENTRU MOTIVE SURVENITE ULTERIOR FORMĂRII EI VALABILE
EFECTELE DESFACERII ÎNFIERII
EFECTELE RUDENIEI
NOŢIUNEA OBLIGAŢII DE ÎNTREŢINERE
SUBIECTELE ACTIVE ŞI PASIVE ALE OBLIGAŢIEI DE ÎNTRŢINERE ŞI CONDIŢIE CERUTE PRM’NTRU ESENŢA EI
CONDIŢII CERUTE PENTRU A FI ÎNDREPTĂŢIT LA ÎNTREŢINERE
CONDIŢIA CERUTĂ PENTRU A FI OBLIGAT LA ÎNTREŢINERE
OBIECTUL OBLIGAŢIEI DE ÎNTREŢINERE ŞI ÎNTINDEREA EI
OBIECTUL ŞI ÎNTINDEREA OBLIGAŢIEI DE ÎNTREŢINERE ÎN GENERAL
OBIECTIVUL ŞI ÎNTINDEREA OBLIGAŢIEI DEÎNTREŢINERE A PĂRINŢILOR FAŢĂ DE COPIII SĂI MINORI
MOMENTUL CARE SE IA ÎN CONSIDERARE PENTRU STABILIREA SAU MODIFICAREA ÎNTINDERII OBLIGAŢIEI DE ÎNTREŢINERE PECUM ŞI DATA DE LA CARE ACEASTA SE ACORDĂ
FELUL ŞI MODUL DE EXECUTARE A OBLIGAŢIEI DE ÎNTREŢINERE
COMPETENŢA INSTANŢELOR JUDECĂTOREŞTI CU PRIVIRE LA OBLIGAŢIA DE ÎNTREŢINERE
MIJLOACE LEGALE PRIN CARE SE ASIGURĂ EXECUTAREA OBLIGAŢIEI DE ÎNTREŢINERE
STINGEREA OBLIGAŢIEI DE ÎNTREŢINERE
BIBLIOGRAFIE

REGIMUL JURIDIC AL RĂSPUNDERII CONTRAVENŢIONALE

Introducere
1.    Consideraţii generale privind răspunderea                  contravenţională
1.1  Noţiunea de răspundere juridică şi răspundere contravenţională
1.2. Principiile răspunderii contravenţionale
Capitolul II. Răspunderea contravenţională
2.1. Noţiunea şi clasificarea răspunderii contravenţionale
2.2. Elementele contravenţiei administrative
2.3. Rolul, scopul şi modalităţile aplicării sancţiunilor contravenţionale.
Concluzie:
Bibliografie

ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ

INTRODUCERE
CAPITOLUL  I
ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ – NOŢIUNI GENERALE
1. Conceptul de administraţie publică centrală
2. Conceptul de administraţie publică locală
3. EVOLUŢIA RELAŢIILOR DINTRE ORGANUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ÎN  PLAN  ISTORIC
4. Raporturile dintre autorităţile administraţiei publice
Capitolul II
RAPORTURILE ŞI RELAŢIILE DINTRE AUTORITĂŢILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ÎN ŢĂRILE
EUROPEI CENTRALE DE EST
    1. Tipurile de relaţii în administrarea publică în unele ţări din Europa Centrală şi de Est
    2. Raporturile dintre autorităţile administraţiei publice
3. Practica României privind raporturile dintre autorităţile administraţiei publice
Capitolul III
RELAŢIILE  DINTRE  AUTORITĂŢILE  ADMINISTRATIVE  PUBLICE 
    1. Relaţiile dintre diferite niveluri de administrare în procesul de democratizare
    2. Evoluţia formelor de relaţii dintre autorităţile administraţiei publice de diferite niveluri
    3.Reorganizarea administrativ-teritorială şi implementarea noilor tipuri de raporturi între autorităţile administraţiei publice
4.Conlucrarea serviciilor publice desconcentrate în teritoriul judeţului Chişinău şi a autorităţilor publice locale în chestiunile de interes comun
ÎNCHEIERE
BIBLIOGRAFIE

PRINCIPIILE DREPTULUI. ASPECTE TEORETICO – PRACTICE

Introducere
CAPITOLUL I. CONCEPTUL, ORIGINEA ŞI ESENŢA PRINCIPIILOR DREPTULUI
1.1. ACCEPŢIUNILE NOŢIUNII DE PRINCIPIU
1.2. NOŢIUNEA DE „PRINCIPIILE DREPTULUI”
1.3. SEMNELE DEFINITORII ALE „PRINCIPIILOR DREPTULUI
1.4. ORIGINEA ŞI FUNDAMENTUL PRINCIPIILOR DREPTULUI
1.5. ESENŢA PRINCIPIILOR DREPTULUI
CAPITOLUL II IERARHIA ŞI SISTEMUL PRINCIPIILOR DREPTULUI
2.1. DIVIZIUNE SAU CLASIFICARE A PRINCIPIILOR DREPTULUI?
2.2. NOŢIUNEA DE PRINCIPII GENERALE ALE DREPTULUI
2.3. CLASIFICAREA PRINCIPIILOR GENERALE ALE DREPTULUI
2.4. PRINCIPIILE RAMURALE ALE DREPTULUI
2.5. PRINCIPIILE INTERRAMURALE ALE DREPTULUI
2.6. PRINCIPIILE INSTITUŢIILOR JURIDICE
CAPITOLUL III. PRINCIPIILE DREPTULUI ÎN RAPORT CU ORDINEA JURIDICĂ POZITIVĂ
3.1. „DAT” ŞI „CONSTRUIT” ÎN DREPT
3.2. CONCEPTELE JURIDICE, CATEGORIILE JURIDICE ŞI PRINCIPIILE DREPTULUI
3.3. CONSTRUCŢIILE JURIDICE ŞI PRINCIPIILE DREPTULUI
3.4. NORMELE JURIDICE, FICŢIUNILE JURIDICE ŞI PRINCIPIILE DREPTULUI
3.5. AFORISMELE, MAXIMELE, AXIOMELE JURIDICE ŞI PRINCIPIILE DREPTULUI
3.6. LEGITĂŢILE JURIDICE ŞI PRINCIPIILE DREPTULUI
3.7. SURSELE DREPTULUI POZITIV ŞI PRINCIPIILE DREPTULUI
CAPITOLUL IV FUNCŢIA ŞI VALOAREA PRINCIPIILOR DREPTULUI
4.1. LOCUL ŞI ROLUL PRINCIPIILOR DREPTULUI ÎN PROCESUL ELABORĂRII
4.2. LOCUL ŞI ROLUL PRINCIPIILOR DREPTULUI ÎN CADRUL REALIZĂRII DREPTULUI
4.3. ROLUL PRINCIPIILOR DREPTULUI ÎN COMPLETAREA DREPTULUI POZITIV
Încheiere
Bibliografie

CERCETAREA CADAVRULUI

CAPITOLUL I. ASPECTE GENERALE PRIVIND CERCETAREA LA FAŢA LOCULUI

1.1  IMPORTANŢA CERCETĂRII LA FAŢA LOCULUI
1.2  NOŢIUNEA DE „LOC AL FAPTEI”
1.3  PREGĂTIREA ÎN VEDEREA CERCETĂRII LA FAŢA LOCULUI
 2. CAPITOLUL II. CERCETAREA LA FAŢA LOCULUI A CADAVRULUI

2.1 ETAPELE CERCETĂRII LA LOCUL FAPTEI A CADAVRULUI
2.2 STABILIREA DATEI MORŢII ŞI A EVENTUALELOR MODIFICĂRI ÎN POZIŢIA CADAVRULUI
2.3 METODA DESCRIERII SEMNALMENTELOR LA IDENTIFICAREA PERSOANELOR ŞI CADAVRELOR
ÎNCHEIERE
BIBLIOGRAFIE

Doctrine juridice

Roma antica
I. Influenta greaca si principiile dreptului roman
II. Cicero
Doctrina juridica a Sfantului Augustin
I. Teoria legilor profane
II. Continutul dreptului. Teoria izvoarelor dreptului.
III. Teoria statului
Conceptia despre drept si lege a Sfantului Toma d’Aquino
I . Noi semnificatii ale teoriei dreptului natural
II. Contributia crestinismului la crearea si evolutia dreptului
Laicizarea dreptului
Rationalistii moderni
Pozitivismul juridic
Juridicizarea si etatizarea dreptului
1. Teza separatiei dreptului de morala
2. Teoria normativista propriu-zisa
II. Etatizarea dreptului. Pozitivismul etatist francez

Imprumuturile de stat

1.  Imprumuturile de stat interne
1.1. Cauzele folosirii imprumuturilor de stat interne
1.2. Trasaturile imprumuturilor de stat interne
1.3. Tipuri de imprumuturi publice interne
1.4. Garantiile de stat pentru imprumuturile interne
2.    Datoria publica.
2.1 Datoria publica a Romaniei; cadrul juridic, structura si evolutia datoriei publice interne
2.2.    Legea datoriei publice
Exemplu
Bibliografie

LUAREA DE MITA



I. Consideratii generale privind infractiunile de coruptie........3
I. 1. Coruptia fenomen social si juridic.......................................3
I. 2. Notiunea de coruptie in dreptul penal roman si pe plan
international. Scurt istoric al infractiunilor de coruptie................4
I. 3. Conceptul de coruptie in legislatia penala romana.............8
II. Infractiunea de luare de mita………………………………10
II. 1. Continutul legal al infractiunii (art. 254 C. pen)…………..10
II. 2. Conditii preexistente………………………………………...11
II. 3. Obiectul infractiunii………………………………………….12
II. 3. 1. Obiectul juridic special…………………………….12
II. 3. 2. Obiectul general…………………………………...13
II. 4. Subiectii infractiunii………………………………………….13
II. 4. 1. Subiectul activ……………………………………..13
II. 4. 2. Subiectul pasiv…………………………………….18
II. 4. 3. Participatia penala…………………………………19
II. 5. Latura obiectiva……………………………………………...20
II. 5. 1. Elementul material………………………………...20
II. 5. 2. Urmarea socialmente periculoasa……………….27
II. 5. 3. Legatura de cauzalitate…………………………...28
II. 6. Latura subiectiva…………………………………………….28
II. 7. Forme, modalitati, sanctiuni………………………………..28
II. 7.1. Forme………………………………………………..28
II. 7. 2. Modalitati…………………………………………...29
II. 7. 3. Sanctiuni……………………………………………30
III. Elemente de drept comparat………………………………………..31
IV . Necesitatea apararii societatii impotriva coruptiei……………….35

BIBLIOGRAFIE…………………………………………………………..37