Analiza performantelor financiare ale intreprinderii

Cuprins
Capitolul I.
  Masurarea performantei intreprinderii prin intermediul situatiilor
  financiare
    I.1. Contul de Profit si Pierdere ca imagine a performantei
    I.2. Bilantul si situatia financiara a intreprinderii
    I.3. Soldurile Intermediare de Gestiune
    I.4. Capacitatea de autofinantare
Capitolul II.
  Situatia fluxurilor de trezorerie si performanta intreprinderii
    II.1. Tabloul de finantare nevoi – resurse
    II.2. Metode de calcul ale fluxurilor de trezorerie
    II.3. Tabloul fluxurilor de trezorerie
Capitolul III.
  Analiza rentabilitatii intreprinderii si a riscului la care este supusa
  aceasta
    III.1. Ratele de rentabilitate comerciala
    III.2. Ratele de rentabilitate economica
    III.3. Ratele de rentabilitate financiara
    III.4. Evaluarea riscurilor la care este supusa intreprinderea
STUDIU DE CAZ - Societatea Gama S.R.L.
ANEXE
       - Bilantul
       -Contul de profit si pierdere
BIBLIOGRAFIE
48 pagini

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu