Concurenta in domeniul produselor de panificatie

CUPRINS
1. REZUMAT    2
1.1. Descrierea pieţei şi a rolului firmei    2
1.2. Produsele ce urmează a fi  oferite de noua firmă    6
1.3.Echipa de conducere    6
1.4. Prezentarea datelor financiare la firma S.C. ELDA S.A.    10
1.5.Suma necesară a fi împrumutată şi modul de folosire şi restituire a banilor    11
2. ISTORICUL FIRMEI S.C. „RIGA PAN” S.A.    13
2.1. Data înfiinţării    13
2.2 Scopul firmei S.C. „ RIGA PAN „ S.A.    15
3. DESCRIEREA GENERALǍ A AFACERII    16
3.1 Obiective. Strategie. Tactici    16
3.2 Structura personalului    17
3.3 Competiţia    19
4. STRATEGIA    20
5.DESCRIEREA PRODUSELOR ŞI MODUL DE FOLOSIRE    21
5.1 Ciclul produselor    21
5.2 Descrierea clienţilor şi a surselor de aprovizionare    23
5.3 Schiţa de amplasare a firmei    25
5.4 Metoda de producţie folosită    25
6. STRATEGIA DE MARKETING    27
6.1 Piaţa    27
6.2 Avantajele firmei    27
6.3 Piaţa ţintă    27
6.4 Segmentarea pieţei ţintă    28
7. INFORMAŢII FINANCIARE    28
56 pagini

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu