STUDII PRIVIND CALITATEA SERVICIILOR OFERITE DE SC

CUPRINS
       CAP. 1. PREOCUPĂRI ACTUALE ÎN DOMENIUL MANAGEMENTULUI CALITĂŢII
1.1. ELEMENTE DE TEORIA CALITĂŢII. CONCEPTE DE BAZĂ
1.1.1. CONCEPTELE “CALITATE” ŞI “CALITATE TOTALĂ”
1.1.2. CARACTERUL COMPLEX AL CALITĂŢII
1.1.3. CARACTERUL DINAMIC AL CALITĂŢII
1.1.4. IPOSTAZELE CALITĂŢII
1.2. CALITATEA SERVICIILOR
1.2.1. CONCEPT
1.2.2. PARTICULARITATI
1.2.3. EVALUAREA CALITĂŢII SERVICIILOR
1.3. CĂI DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII SERVICIILOR
1.3.1. PREGĂTIREA ŞI MOTIVAREA PERSONALULUI
1.3.2. INTRODUCEREA SISTEMULUI CALITĂŢII
1.4. SISTEMUL CALITĂŢII
1.4.1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE
1.4.2. AVANTAJELE UNUI SISTEM DE MANAGEMENT AL
          CALITÀTII
1.4.3. ELABORAREA UNOR SISTEME DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII
1.4.4. STANDARDELE ISO 9000: PREZENTARE GENERALA
CAP. 2. PREZENTAREA SOCIETĂŢII “IMPERIAL IMPEX”      SRL
2.1. DATE DE IDENTIFICARE A FIRMEI
2.2. SISTEMUL DE ORGANIZARE A SOCIETATII
2.3. PREZENTAREA STRUCTURII HOTELULUI
2.3.1. PREZENTAREA SPAŢIILOR DE CAZARE
2.3.2. TARIFELE PRACTICATE LA HOTEL IMPERIAL
2.4. PRINCIPALELE TIPURI DE SERVICII OFERITE DE HOTEL IMPERIAL
2.4.1. FACILITATI ÎNTALNITE LA HOTEL IMPERIAL
  CAP. 3. ANALIZA ECONOMICĂ A ACTIVITĂŢII TURISTICE LA SOCIETATEA “IMPERIAL
                                 IMPEX” SRL
   3.1. ANALIZA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI LA SOCIETATEA “IMPERIAL
                                 IMPEX” SRL
3.1.1. EVOLUŢIA CIFREI DE AFACERI ÎN PERIOADA 2004-2006
3.1.2. EVOLUTIA VENITURILOR TOTALE ÎN PERIOADA 2001-2003
3.1.3. EVOLUT1A CHELTUIELILOR TOTALE ÎN PERIOADA 2004-2006
3.1.4. EVOLUTIA PROFITULUI ÎN PERIOADA 2004-2006
3.1.6. GRADUL DE OCUPARE AL HOTELULUI
3.1.7. DURATA MEDIE A SEJURULUI
CAP. 4. IMPLEMENTAREA MANAGEMENTULUI CALITĂŢII ÎN SERVICIILE OFERITE DE
SOCIETATEA “IMPERIAL IMPEX” SRL
      4.1. CRITERII MINIME PRIVIND CLASIFTCAREA PE STELE A HOTELURILOR
4.1.1. CRITERII ÎNDEPL1NITE PRIVIND CLASIFICAREA
PE STELE A HOTELULUl IMPERIAL
4.2. DETERMINAREA CALITĂŢII SERVICIILOR
4.3. CALITATEA ŞI MANAGEMENTUL CALITĂŢII ÎN SERVICII
4.3.1. ANALIZA PERFORMANTELOR MANAGERIALE LA HOTEL IMPERIAL
4.4. GESTIUNEA CALITĂŢII SERVICIILOR ÎN TURISM
4.5. TENDINTA CONSTANTĂ SPRE UN SURPLUS DE CALITATE
CONCLUZII ŞI PROPUNERI
BIBLIOGRAFIE
52 PAG

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu