Administratorii societatilor comerciale. Raspunderea administratorilor

      CUPRINS
   |  |    |                                                     |pag.  |
|CAPITOLUL 1 Consideraţii generale privind societăţile        |  4   |
|comerciale ……                                                |      |
|  |1.Noţiuni introductive …………………………………………………….              |  4   |
|  |2.Noţiunea de societate şi natura ei juridică …………………………..|  7   |
|  |3.Formele societăţilor comerciale şi calitatea de         |12    |
|  |administrator ……..                                        |      |
|  |4.Regimul juridic al societăţilor comerciale ……………………………  |17    |
|CAPITOLUL 2 Poziţia administratorilor în cadrul structurii   |      |
|funcţionale şi de organizare a societăţilor comerciale       |20    |
|…………………………………….                                              |      |
|  |1.Noţiunea şi persoana administratorului ……………………………...   |20    |
|  |2.Numirea administratorului ……………………………………………..           |23    |
|  |3.Capacitatea  administratorului  şi  calitatea de        |25    |
|  |comerciant  a societăţii comerciale ……………………………………………………..|      |
|  |4.Onorabilitattea şi pregătirea administratorului         |26    |
|  |………………………                                                 |      |
|  |5.Cetăţenia administratorului ……………………………………………           |27    |
|  |6.Limitarea cumulului calităţii de administrator          |28    |
|  |………………………..                                               |      |
|  |7.Garanţia depusă de administrator ……………………………………         |30    |
|CAPITOLUL 3 Desemnarea administratorilor …………………………….        |32    |
|  |1.Cu ocazia constituirii societăţii comerciale ………………………….|32    |
|  |2.Ulterior constituirii societăţii comerciale             |32    |
|  |……………………………..                                             |      |
|  |3.Incompatibilităţi privind desemnarea administratorului  |33    |
|  |…………….                                                    |      |
|  |4.Durata funcţiei de administrator ………………………………………        |35    |
|  |5.Realegerea administratorului …………………………………………           |36    |
|  |6.Natura juridică a raporturilor administratorului cu     |36    |
|  |societatea ……..                                           |      |
|CAPITOLUL 4 Funcţionarea administratorilor …………………………….      |39    |
|  |1.Publicitatea numirii ……………………………………………………..             |39    |
|  |2.Obligaţiile administratorilor ……………………………………………         |40    |
|  |3.Puterile administratorilor ………………………………………………           |42    |
|  |4.Renumerarea administratorilor ……………………………………….          |45    |
|CAPITOLUL 5 Organele colegiale ………………………………………….             |47    |
|  |1.Consiliul de administraţie ……………………………………………...         |47    |
|  |2.Comitetul de Direcţie …………………………………………………..             |64    |
|  |3.Directorii executivi ……………………………………………………...            |73    |
    |CAPITOLUL 6 Încetarea calităţii de administrator ………………………..  |74   |
|  |1.Expirarea termenului mandatului ……………………………………..          |74   |
|  |2.Revocarea mandatului de către mandat …………………………….         |75   |
|  |3.Renunţarea administratorului …………………………………………             |76   |
|  |4.Punerea sub interdicţie a administratorului ………………………….   |77   |
|  |5.Excluderea asociatului administratorului …………………………….     |77   |
|CAPITOLUL 7 Administratorii judiciari(deosebiri faţă de       |     |
|administratorii de drept comun) ………………………………………………………………      |80   |
|CAPITOLUL 8 Răspunderea administratorilor ……………………………         |84   |
|  |1.Noţiuni generale ………………………………………………………..                  |84   |
|  |2.Răspundereacivilă a administratorilor ……………………………….       |84   |
|  |3.Răspunderea contravenţională ……………………………………….             |89   |
|  |4.Răspunderea penală …………………………………………………..                  |96   |
|CAPITOLUL 9 Administratorul din perspectiva acquis-ului       |108  |
|comunitar …                                                   |     |
|  |                                                            |     |
|CONCLUZII ……………………………………………………………………                          |116  |
|  |                                                            |     |
|BIBLIOGRAFIE ……………………………………………………………….                        |118  |

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu