ANALIZA SITUATIEI ECONOMICO-FINANCIARE A SC PETROM SA

                                   CUPRINS
1. prezentare generală a sc petrom sa        1
2. OBLIGAŢIILE FISCALE ALE SC PETROM SA      3
    2.1. Calcularea impozitului pe profit    3
    2.2. Contribuţii pentru salariaţi        5
    2.3. Ponderea obligaţiilor fiscale în totalul datoriilor   5
    2.4. Ponderea obligaţiilor fiscale în datoriile pe termen scurt    5
    2.5. Cota geologică    6
3. analiza financiară a sc petrom sa         6
    3.  1. Bilanţ contabil 6
    3.  2. Cont de profit şi pierdere        7
    3.  3. Bilanţ financiar (31.12.04)       .....8
    3.  4. Bilanţ financiar (31.12.05)       8
    3.  5. Echilibrul financiar     9
    3.  6. Solvabilitatea şi lichiditatea patrimonială         12
    3.  7. Evoluţia activului patrimonial    14
    3.  8. Evoluţia pasivului patrimonial    15
    3.  9. Ratele de stuctură ale activului  15
    3.10. Ratele de structură ale pasivului  18
    3.11. Viteza de rotaţie a activelor      20
    3.12. Viteza de rotaţie a pasivelor      22
    3.13. Soldurile intermediare de gestiune 24
    3.14. Ratele de rentabilitate   28
    3.15. Modificarea capitalurilor proprii  30
    3.16. Bilanţ funcţional (31.12.04)       31
    3.17. Bilanţ funcţional (31.12.05)       32
    3.18. Echilibrul financiar pe baza bilanţului funcţional   32
    3.19. Bilanţ financiar diferenţial       33
    3.20. Bilanţ funcţional diferenţial      34
    3.21. Tablou de finanţare bazat pe fluxuri de fonduri      34
    3.22. Tablou de finanţare – concepţia funcţională 34
    3.23. Situaţia fluxurilor de numerar     35
    3.24. Integrarea economică      36
    3.25. Analiza gestiunii resurselor umane 36
    3.26. Riscul de exploatare      38
    3.27. Riscul de faliment        40
    3.28. Analiza bursieră 42
    3.29. Analiza Swot a situaţiei economico-financiare        44
             3.29.1. Puncte tari    44
             3.29.2. Puncte slabe   44
             3.29.3. Măsuri propuse 45
    3.30. Analiza previzională a situaţiilor financiare        46
4. STRATEGIA SC PETROM SA PÂNĂ ÎN 2010       46
5. OBIECTIVELE OMV PENTRU 2010      54
     ABREVIERI…………………………………………………………………………55
     BIBLIOGRAFIE 57

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu