Analiza diagnostic SC Nutrientul

                                   Cuprins
 PARTEA 1. REALIZAREA DIAGNOSTICULUI FINANCIAR        2
CAPITOLUL 1. CONSIDERATII GENERALE  2
  1.1 Scopul si rolul diagnosticului financiar        2
  1.2. Diagnosticul financiar la S.C. „Nutrientul” S.A. Palota 3
CAPITOLUL 2. REALIZAREA DIAGNOSTICULUI FINANCIAR      3
  2.1. Analiza bilanţului financiar s-au a bilanţului lichiditate -
  exigibilitate   3
    2.1.1. Construcţia bilanţului financiar  4
Construcţia bilanţului financiar, pornind  de  la  elementele  conţinute  în
bilanţul contabil, necesită o tratare prealabilă a posturilor  de  activ  şi
de pasiv după criteriile lichiditate-exigibilitate.   4
    Simbol        5
    2.1.2 Analiza indicatorilor echilibrului financiar         6
Active circulante 8
    Ac    8
  2.2 Analiza bilanţului funcţional 9
    2.2.1.1Construcţia bilanţului funcţional          10
    2.2.2 Analiza indicatorilor de echilibru funcţional        13
         15
  2.3. Analiza performantelor întreprinderii 15
    2.3.1 Analiza structurală a rezultatelor conform contului de profit şi
    pierdere      16
    2.3.2. Analiza soldurilor intermediare de gestiune         17
    2.3.3. Calculul şi analiza capacităţii de autofinanţare    21
      a.Metoda deductivă   22
    Simbol        22
      b.Metoda adiţională  22
       Capacitatea de autofinanţare (CAF) reprezintă potenţialul financiar
      de creştere economică a firmei, respectiv sursa internă de finanţare
      generată de activitatea comercială a acesteia după deducerea tuturor
      cheltuielilor plătibile la o anumită scadenţă.  23
  2.4. Analiza ratelor de structură ale bilanţului    23
    2.4.1. Analiza ratelor de structură ale activului 23
    Simbol        25
    2.4.2. Analiza ratelor de structura ale pasivului          26
    2.4.3. Analiza ratelor de structură ale realizărilor şi rezultatelor
    29
    Simbol        30
    Simbol        31
    2.4.4 Analiza ratelor lichidităţii şi solvabilităţii       31
    Simbol        33
    2.4.5. Analiza ratelor de gestiune       33
    Formula       34
    2.4.6. Analiza ratelor de rentabilitate  35
    Simbol        36
    2.4.7 Analiza ratelor de finanţare       37
  2.5. Analiza pragului de rentabilitate de exploatare         38
    Simbol        38
  2.6. Analiza riscului de faliment 39
    Specificaţie  41
PARTEA 2. PREVIZIUNEA SITUAŢIEI FINANCIARE PENTRU ANUL 2006    42
CAPITOLUL 1. PREVIZIUNEA SITUAŢIEI FINANCIARE PENTRU ANUL 2006 42
  1.1 Previziunea cifrei de afaceri 43
    Specificaţie  43
  1.2. Bilanţ previzionat pentru anul 2006   44
  1.3 Contul de profit şi pierdere previzionat pentru anul 2006        47
Concluzii şi propuneri     50
B)  analiza  capacităţii  de  autofinanţare.  Capacitatea  de  autofinanţare
reprezintă lichidităţile potenţiale generate de  activitatea  întreprinderii
pe parcursul exerciţiului, care pot fi folosite pentru autofinanţare.  52
   Analiza ratelor lichidităţii şi solvabilităţii     55
   Analiza ratelor de gestiune      56
   Analiza ratelor de rentabilitate          56
   Analiza ratelor de finanţare     57
         57
 Analiza pragului de rentabilitate de exploatare      57
      PROPUNERI:   57
Bibliografie      58

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu