ANALIZA SITUATIILOR FINANCIARE PRIN METODA RATELOR SI EVALUAREA RISCULUI DE FALIMENT

1.1   IMPORTANŢA ANALIZEI PE BAZA RATELOR    2
  1.1.1     DEFINIREA RATELOR     2
  1.1.2     UTILITATEA RATELOR    2
  1.1.3     LIMITE ALE ANALIZEI RATELOR FINANCIARE      2
  1.1.4     CLASIFICAREA RATELOR  2
1.2   RATELE DE CARACTERIZARE A MODALITĂŢILOR DE  REALIZARE  A  ECHILIBRULUI
FINANCIAR   2
  1.2.1     RATELE DE STRUCTURĂ CALCULATE PE BAZA SITUAŢIILOR FINANCIARE 2
    1.2.1.1 RATELE DE STRUCTURĂ ALE BILANŢULUI     2
    1.2.1.2 RATELE DE STRUCTURĂ ALE REALIZĂRILOR ŞI REZULTATELOR   6
  1.2.2     RATE DE LICHIDITATE SI SOLVABILITATE  11
  1.2.3 RATELE DE FINANŢARE 13
1.3   RATELE DE GESTIUNE    14
  1.3.1     RATELE DE GESTIUNE GENERALĂ A ACTIVELOR ŞI PASIVELOR   14
  1.3.2 RATELE DE GESTIUNE A STOCURILOR      16
    1.      Prin însumarea duratelor de rotaţie a elementelor componente 16
    2.      Prin evidenţierea factorială a vitezei de rotaţie a stocurilor
    de materii prime şi materiale 17
  1.3.3 RATELE DE GESTIUNE A CLIENŢILOR ŞI FURNIZORILOR 17
1.4   RATELE DE RENTABILITATE     18
  1.4.1     RATE DE MARJĂ   18
  1.4.2     RATA RENTABILITĂŢII ECONOMICE    19
  1.4.3     RATA RENTABILITĂŢII FINANCIARE   20
  1.5  UTILIZAREA  COMBINATĂ  A  RATELOR  ÎN  ANALIZA  STĂRII  FINANCIARE  A
  ÎNTREPRINDERII 20
  1.5. 1 METODA SCORURILOR  21
    1.5.1.1 MODELUL ALTMAN  21
    1.5.1.2 MODELUL ANGHEL  22
    1.5.1.3 MODELUL J.CONAN ŞI M.HOLDER      23
    1.5.1.4 MODELUL BĂILEŞTEANU   23
1.6   LISTA PRINCIPALELOR PUNCTE SLABE FORTE ŞI PUNCTE SLABE 24
1.7   MĂSURI ŞI PROPUNERI   24
BIBLIOGRAFIE     25

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu