leader si leaderhip

                                   Cuprins
      CUVÂNT ÎNAINTE
      CAPITOLUL    1.    CONDUCEREA,     TEORII     ALE     CONDUCERII     –
STILURI………………………………………………………………………………1
      1. CONDUCEREA………………………………………………………….1
      2. DEFINIREA STILULUI DE CONDUCERE…………………………….2
      3. STILURI DE CONDUCERE…………………………………………….5
      4.    EFICIENŢA    PRODUCTIVĂ    ŞI    UMANĂ    A    STILURILOR    DE
         CONDUCERE……………………………………………………………7
      5.   FACTORII   CARE   GENEREAZĂ   SAU   INFLUENŢEAZĂ    STILUL    DE
         CONDUCERE……………………………………………………………9
      CAPITOLUL 2. ACTIVITATEA MANAGERIALĂ ŞI IMPORTANŢA ACESTEIA ÎN CADRUL
MANAGEMENTULUI…………. ……………………11
      2.1.        ACTIVITATEA        MANAGERIALĂ        (DEFINIRE        ŞI
         CARACTERIZARE)……………………………………………………..11
         2.1.1.DEFINIRE…………………………………………………………..11
         2.1.2      CARACTERIZAREA       GENERALĂ       A       ACTIVITĂŢII
         MANAGERIALE………………………………………………………….12
      2.2. PERSONALITATEA MANAGERIALĂ………………………………..14
         2.2.1.Definire……………………………………………………………..14
         2.2.2.   Efectul   benefic   al   unor   factori   comportamental-
manageriali……………………………………………………………………………15
         2.2.3. managerul şi condiţiile acţionale…………………………………..16
      2.3.      CARACTERUL,       TEMPERAMENTUL       ŞI       APTITUDINILE
MANAGERULUI…………………………………………………………………….18
         2.3.1. Caracterul şi trăsăturile de caracter……………………………….18
         2.3.2. Temperamentul şi manifestarea……………………………………20
         2.3.3  Aptitudini manageriale…………………………………………….25
      CAPITOLUL 3. RELAŢIA DINTRE LEADER ŞI LEADERSHIP…….26
         3.1 DEFINIREA ŞI CONŢINUTUL LEADERHISPULUI …………….26
         3.2 RAPORTURILE LEDERHIP – MANAGEMENT…………………28
         3.3 DETERMINANŢII LEADERSHIPULUI…………………………...33
         3.4 MECANISMUL LEADERSHIPULUI ORGANIZAŢIONAL……..34
       CAPITOLUL 4. LEADERUL ŞI CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ.36
       4.1     VALORI     CULTURALE      SPECIFICE      INDIVIDULUI      ŞI
ORGANIZATIEI……………………………………………………………………..36
         4.1.1 Valori culturale specifice individului……………………………….36
         4.1.2 Valori culturale specifice organizaţiei……………………………...38
       4.2        CULTURA        ORGANIZAŢIONALĂ        ŞI         CLIMATUL
ORGANIZAŢIONAL………………………………………………………………...40
       4.3    CULTURA     ORGANIZAŢIONALĂ      ŞI     COMPORTAMENTUL     ÎN
MUNCĂ……………………………………………………………………………....41
       CAPITOLUL    5.    PUTERE     ŞI      IMPLICAREA      ÎN      CADRUL
ORGANIZAŢIEI……………………………………………………………………44
       5.1. INFLUENŢĂ, AUTORITATE ŞI PUTERE………………………….44
       5.2.  SURSELE  DE  PUTERE  ŞI  IMPLICAŢIILE   ACESTEIA   ÎN   CADRUL
ORGANIZAŢIEI……………………………………………………………………..41
       5.3 IMPLICAREA ÎN MUNCĂ…………………………………………..48
       5.4 PUTERE, COOPERARE ŞI IMPLICARE……………………………50
       5.5 SURSE DE PUTERE ALE LIDERILOR……………………………..50
       CAPITOLUL 6 . LEGĂTURA DINTRE MARCĂ  ŞI  LEADER.  NATURA,  ROLUL  ŞI
FUNCŢIILE MĂRCILOR……………………………...54
       6.1 LEGĂTURA DINTRE MARCĂ ŞI LEADER  ……………………..54
       6.2 NATURA, ROLUL ŞI FUNCŢIILE MĂRCILOR…………………..56
       CAPITOLUL 7. POLITICA DE MARCĂ…………………………….62
       7.1                           STRATEGII                           DE
MARCĂ....................................................................63
       7.2 STRATEGII DE MARCĂ ALE DISTRIBUITORULUI.....................70
       CAPITOLUL 8. STUDIU DE CAZ…………………………………….72
       8.1 ARMANI ……………………………………………………………..72
       8.2     REUTERS:      TRANSFORMAREA      MĂRCII      PENTRU      ERA
INFORMAŢIEI…………………….........................................................
..................80
       BIBLIOGRAFIE………………………………………………………….91

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu