ORGANIZAREA ACTIVITATII DE MARKETING IN CADRUL COMPANIEI COCA COLA

Cuprins
CAPITOLUL I 5
MARKETING - CONCEPTE GENERALE     5
  1.1 Condiţiile apariţiei şi promovării marketing-ului 5
  1.2 Etape în evoluţia practicii şi teoriei marketing-ului   5
  1.3 Esenţa marketing - concept şi definiţie      6
  1.4 Conceptul de marketing - definiţie     7
  1.5 Atitudinea marketing   8
  1.6 Obiectivul marketing-ului   9
  1.7 Tipuri de marketing    10
  1.8 Funcţiile marketingului     11
  1.9  Mixul de marketing    11
   1.9.1 Conţinutul conceptului   11
   1.9.2 Componente şi variante de realizare 12
   1.9.3 Produsul     12
   1.9.4 Preţul  18
   1.9.5 Promovare    20
  1.10  Cercetarea de marketing   22
  1.11   Analiza rezultatelor activităţii de marketing  23
CAPITOLUL II     25
ORGANIZAREA 25
  2.1 Organizarea  ca funcţie a managementului     25
  2.2 Stabilirea ierarhiilor şi a autorităţii      25
  2.3 Departamentarea  26
  2.4 Conţinutul structurii organizatorice   26
  2.5 Tipuri de structuri organizatorice     28
  2.6 Organizarea activităţii de marketing   28
   2.6.1 Locul activităţii de marketing în structura organizatorică a
   întreprinderii     28
   2.6.2 Structura internă a compartimentului de marketing   29
CAPITOLUL III    32
DISTRIBUŢIA 32
  3.1 Definirea conceptului  32
  3.2 Rolul şi funcţiile distribuţiei   32
  3.3 Canale, circuite şi reţele de distribuţie    34
  3.4 Caracteristici dimensionale ale canalelor    34
  3.5 Canale directe de distribuţie     35
  3.6 Canale indirecte de distribuţie   36
   3.6.1 Intermediarii      36
   3.6.2 Categorii de intermediari     36
   3.6.3 Tipuri de canale indirecte    37
  3.7 Factorii care influenţează  alternativele de distribuţie     39
CAPITOLUL IV     41
PREZENTAREA FIRMEI COCA-COLA BIHOR     41
  4.1 Scurt istoric Coca-Cola     41
  4.2  Statut juridic  43
  4.3 Servicii prestate      43
  4.4 Prezentarea relaţiilor externe    44
   4.4.1 Furnizorii Companiei     44
   4.4.2 Clienţii     44
   4.4.3 Concurenţa   46
  4.5 Personal - structură organizatorică - organigramă 47
CAPITOLUL V 48
Organizarea activităţii de marketing  la firma Coca-Cola     49
  5.1 Personalul departamentului de marketing      49
   FIŞA POSTULUI Nr.1 49
   FIŞA POSTULUI Nr. 2      52
   FIŞA POSTULUI Nr.3 54
   FIŞA POSTULUI Nr.4 55
   FIŞA POSTULUI Nr. 5      55
  5.2   Politica de  marketing a Companiei Coca-Cola Bihor    59
   5.2.1   Politica promoţională  59
   5.2.2 Politica de promovare în cadrul Companiei Coca-Cola Bihor 60
   5.2.3  Campanii promoţionale   64
  5.3  General şi specific  în campaniile Coca-Cola     65
  5.4  Agenţii de publicitate şi media cu care lucrează firma Coca-Cola  66
  5.5  Sistemul de distribuţie al firmei Coca-Cola 67
CAPITOLUL VI     69
Concluzii şi propuneri 69
Bibliografie:    74

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu