activitatii de marketing

                                   CUPRINS
INTRODUCERE pg.  1
CAPITOLUL 1 - Organizarea activităţii de marketing, componentă
      actuală a organizării firmei      pg.  2
   1. Organizarea firmei în accepţiunea generală   pg.  2
        1. Sistemul de management al organizaţiei  pg.  4
        2. Organizarea procesuală pg.  6
        3. Organizarea structurală a firmei  pg.  9
   2. Organizarea activităţii de marketing a firmei      pg. 16
   3. Tendinţe pe plan mondial în organizarea activităţii
      de marketing     pg. 21
CAPITOLUL 2 – Prezentarea generală a S.C. Energoconstrucţia S.A.
       Geneza , vechimea şi evoluţia societăţii     pg. 25
   1. Obiectul de activitate pg. 26
   2. Piaţa S.C. Energoconstrucţia S.A.
      – factor determinant al abordării de Marketing.    pg. 27
        1. Structura pieţei S.C. Energoconstrucţia S.A. pg. 28
        2. Dinamica pieţei S.C. Energoconstrucţia S.A.  pg. 30
        3. Principalele categorii de parteneri prezenţi
      în cadrul pieţei S.C. Energoconstrucţia S.A. pg. 37
    2. Conţinutul pieţei S.C. Energoconstrucţia S.A.     pg. 40
        1. Oferta de produse şi servicii a
      S.C. Energoconstrucţia S.A. pg. 40
        2. Cererea de servicii a S.C. Energoconstructia S.A.  pg. 42
        3. Sistemul relaţiilor S.C. Energoconstrucţia S.A.    pg. 44
CAPITOLUL 3-- Analiza structurii organizatorice a
      S.C. Energoconstrucţia S.A. pg. 46
   1. Analiza activităţilor S.C. Energoconstrucţia S.A.  pg. 46
   2. Analiza ponderii ierarhice la S.C. Energoconstrucţia S.A.     pg. 51
   3. Analiza nivelurilor ierarhice la S.C. Energoconstrucţia S.A.  pg. 54
      CONCLUZII  pg.64
      ANEXE      pg. 83
      BIBLIOGRAFIE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu