tehnic, inovatie si cresterea economica in lume

                                 – Cuprins –
Capitolul I –    Conceptul de progres tehnic. Relaţia dintre ştiinţă şi
            tehnologie
     1. Caracteristici generale
     2. Dezvoltarea tehnologică şi rolul progresului tehnic în plan
        economic
     3. Definiţia conceptului de progres tehnic
Capitolul II – Formele şi căile progresului tehnic
     1. Impactul progresului tehnic asupra activităţii umane
     2. Definiţia şi analiza principalelor forme ale progresului tehnic:
        mecanizare, automatizare, cibernetizare, robotizare
Capitolul III –  Factori şi stimulenţi ai activităţii de cercetare-
             dezvoltare şi inovaţie
     1. Stimulente pe termen scurt ale inovării. Modelul lui Arrow
     2. Ritmul dezvoltării şi timpul de inovare
     3. Modelul logistic al difuziei progresului tehnico-ştiinţific:
        transferul tehnologic
Capitolul IV – Progresul tehnic şi restructurarea economică
     1. Rolul factorului tehnologic în strategia de redresare a economiei
     2. Restructurarea ramurilor economice ca efect al dezvoltării
        tehnologice: stadii de dezvoltare tehnologică
Capitolul V – Inovaţia ca formă de promovare a progresului tehnic
     1. Noţiunea de inovaţie
     2. Definiţia conceptului de inovaţie
     3. Inovaţia – stimulent al progresului tehnic
Capitolul VI –   Progresul tehnic – factor hotărâtor al progresului
             economic
     1. Progresul tehnic şi creşterea productivităţii
     2. Restructurarea macroeconomiei
Capitolul VII – Protecţia proprietăţii intelectuale în România
     1. Caracteristici generale
     2. Conceptul de proprietate intelectuală
     3. Protecţia proprietăţii intelectuale în plan intern
     4. Protecţia proprietăţii intelectuale şi industriale la nivel
        internaţional
Capitolul VIII –       Actuala orientare în România în domeniul inovaţiei
                văzută prin prisma Ordonanţei Guvernului nr. 8 din 31.I.1997

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu