Cercetari privind impactul valorificarii prafului rezultat in procesul de elaborare a otelului in convertizor L.D. asupra mediulu

                                C U P R I N S
|CAPITOLUL 1                                               |    |
|STADIUL ACTUAL AL VALORIFICĂRII ŞLAMULUI DE               |    |
|OŢELĂRIE ÎN ŢARĂ ŞI PE PLAN MONDIAL                       |4   |
|..........................................                |    |
|1.1.|INTRODUCERE                                          |4   |
|    |.....................................................|    |
|    |...........................                          |    |
|1.2.|BILANŢUL DE MEDIU ÎN PROCESUL DE ELABORARE A OŢELULUI|    |
|    |ÎN CONVERTIZOARE LD                                  |5   |
|    |...........................................          |    |
|1.3.|DESCRIEREA TEHNOLOGICĂ A INSTALAŢIEI DE EPURARE      |    |
|    |A GAZELOR DE CONVERTIZOR                             |8   |
|    |.................................................... |    |
|1.4.|DESCRIEREA TEHNOLOGICĂ A GOSPODĂRIEI DE NĂMOL ..     |14  |
|1.5.|SITUAŢIA ACTUALĂ A VALORIFICĂRII PRAFULUI ŞI ŞLAMULUI|    |
|    |DE CONVERTIZOR                                       |19  |
|    |.....................................................|    |
|    |.                                                    |    |
|                                                          |    |
|CAPITOLUL 2                                               |    |
|PROPRIETĂŢI FIZICO-CHIMICE ŞI MECANICE ALE PRAFULUI ŞI    |    |
|ŞLAMULUI DE CONVERTIZOR                                   |26  |
|..........................................................|    |
|......                                                    |    |
|2.1.|VAPORIZAREA ELEMENTELOR ÎN PROCESUL DE INSUFLARE A   |    |
|    |OXIGENULUI ÎN CONVERTIZORUL L.D. ..........          |26  |
|2.2.|CARACTERIZAREA ŞLAMULUI ŞI PRAFULUI REZULTATE ÎN     |    |
|    |PROCESUL DE ELABORARE A OŢELULUI ÎN CONVERTIZOARE    |    |
|    |L.D.                                                 |32  |
|    |.....................................................|    |
|    |...............                                      |    |
|                                                          |    |
|CAPITOLUL 3                                               |    |
|TEHNOLOGII DE VALORIFICARE A DEŞEURILOR REZULTATE LA      |    |
|ELABORAREA OŢELULUI ÎN CONVERTIZOARE L.D.                 |35  |
|........................                                  |    |
|3.1.|CLASIFICARE TEHNOLOGII DE VALORIFICARE               |35  |
|    |......................                               |    |
|3.2.|PROCEDEE DE VALORIFICARE PRIN BRICHETARE             |37  |
|    |................                                     |    |
|    |3.2.1.|Instalaţia de la Voest Alpine Linz Austria    |37  |
|    |      |.............................                 |    |
|    |3.2.2.|Procedeul OG                                  |39  |
|    |      |..............................................|    |
|    |      |...........................                   |    |
|3.3.|PROCEDEE PIROMETALURGICE DE VALORIFICARE             |41  |
|    |..............                                       |    |
|    |3.3.1.|Procedeu de valorificare în cuptor cu vatră   |    |
|    |      |rotativă                                      |41  |
|    |      |Procedeul FASTMELT / FASMET                   |    |
|    |      |.......................................       |    |
|    |3.3.2.|Procedeu de valorificare în cuptor-tunel cu   |41  |
|    |      |contracurent ......                           |    |
|3.4.|FLUXURI INTEGRATE DE VALORIFICARE A DEŞEURILOR ...   |42  |
|                                                          |    |
|CAPITOLUL 4                                               |    |
|CERCETĂRI EXPERIMENTALE PRIVIND EPURAREA UMEDĂ            |    |
|A GAZELOR REZULTATE DIN PROCESUL DE ELABORARE A           |    |
|OŢELULUI ÎN CONVERTIZOARE L.D.                            |45  |
|....................................................      |    |
|4.1. |PREZENTAREA ACTIVITĂŢII DE CERCETARE                |45  |
|     |.......................                             |    |
|4.2. |PREZENTAREA REZULTATELOR CERCETĂRII                 |45  |
|     |......................                              |    |
|     |                                                    |    |
|CAPITOLUL 5                                               |    |
|STUDIU DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI PRIVIND ŞLAMUL           |    |
|REZULTAT LA ELABORARE OŢELULUI ÎN CONVERTIZOARE L.D.      |66  |
|     |                                                    |    |
|CAPITOLUL 6                                               |    |
|OPTIMIZAREA PROCESELOR CE AU LOC LA EPURAREA GAZELOR DE   |    |
|CONVERTIZOR                                               |87  |
|..........................................................|    |
|........                                                  |    |
|6.1. |GENERALITĂŢI – STATISTICĂ                           |87  |
|     |................................................... |    |
|6.2. |REPREZENTAREA GRAFICĂ ŞI TABELARĂ A OBSERVAŢIILOR   |    |
|     |STATISTICE                                          |89  |
|     |....................................................|    |
|6.3. |INTERPRETAREA OBSERVAŢIILOR EXPERIMENTALE ........  |102 |
|6.4. |CONCLUZII                                           |104 |
|     |....................................................|    |
|     |..................................                  |    |
|     |                                                    |    |
|CAPITOLUL 7                                               |    |
|NORME DE PROTECŢI MUNCII ŞI P.S.I.                        |107 |
|.................................................         |    |
|7.1. |MĂSURI DE PROTECŢIA MUNCII ÎN OŢELĂRII              |107 |
|     |......................                              |    |
|7.2. |MĂSURI DE TEHNICA SECURITĂŢII MUNCII ŞI DE PREVENIRE|    |
|     |ŞI STINGERE A INCENDIILOR ÎN OŢELĂRIILE CU          |    |
|     |CONVERTIZOARE CU INSUFLARE DE OXIGEN ...............|112 |
|     |                                                    |    |
|BIBLIOGRAFIE                                              |    |

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu