ANALIZA DECIZIONALA PRIVIND INVESTITIA OPTIMA


Cuprins
       Introducere                                                        4
       Capitolul 1
       Investiţiile şi rolul lor în economie                              6
       1.1.              Conceptul              de               investiţie
       6
       1.2.                     Tipologia                     investiţiilor
       9
       1.3.           Caracteristici           ale            investiţiilor
       11
       1.4.               Decizia               de               investiţie
       11
             1.4.1.    Decizia    de    investiţii     în     mediu     cert
             11
             1.4.2.    Decizia    de    investiţie    în    mediu     incert
                  18
       1.5.        Evaluarea        proiectelor        de        investiţii
       24
       Capitolul 2
       Metode  şi  tehnici  de  fundamentare  a  deciziei   de   investiţie
       28
       2.1.      Realizarea      unui      proiect      de       investiţii
       28
             2.1.1. Previziunea investiţiilor. Planul de investiţii
                  28
             2.1.2. Conceptul privind eficienţa investiţiilor
             29
             2.1.3. Metode şi indicatori de selectare a planurilor de
             investiţii în
             funcţie de  eficienţă                                        32
             2.1.4. Analiza indicatorilor de eficienţă
             37
             2.1.5. Căi de optimizare a investiţiilor
             38
       2.2.               Riscul               în                investiţii
       40
             2.2.1. Incertitudinea şi riscul asociate proiectelor de
             investiţii            40
             2.2.2. Forme de manifestare a riscului în activitatea
             întreprinderilor      41
             2.2.3. Evaluarea riscului în procesul de fundamentare a
             deciziilor de investiţii                                     42
       2.3.  Formularea   opţiunilor   de   investiţii   în   condiţii   de
       incertitudine         43
             2.3.1. Alegerea ratei de actualizare pentru proiecte de
             investiţii riscante   43
             2.3.2.  Calculul  ratei   rentabilităţii   în   proiectele   de
             investiţii                 44
               Capitolul 3
       Analiza financiară a S.C. MICO TOTAL S.A.
           48
       3.1.        Prezentarea        generală         a         societăţii
48
       3.2.       Descrierea        produselor        şi        serviciilor
51
       3.3.         Piaţa          şi          mediul          concurenţial
52
       3.4.       Diagnosticul       managerial        al        societăţii
56
       3.5.                     Diagnosticul                      financiar
       57
       Capitolul 4
       Alegerea proiectelor de investiţii la societatea analizată
       60
       4.1. Decizia de investiţii la S.C. MICO TOTAL S.A.
                 60
             4.1.1. Structura şi volumul investiţiilor
             60
             4.1.2. Planul de finanţare                                   61
       4.2. Evaluarea investiţiilor
       62
       4.3. Calculul indicatorilor de eficienţă a investiţiilor
            64
       Concluzii                                                    68
       Bibliografie
       70
       Anexe                                                        72
        

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu