ANALIZA RENTABILITATII LA NIVELUL SC

                                   CUPRINS
           INTRODUCERE…………………………………………………………………...1
CAP. 1. Obiectul şi metodologia analizei economico financiare……………………     2
         1.1.Obiectul analizei economico financiare……………………………………....     2
         1.2.Tipologia analizei economico financiare…………………………………..…      4
             1.3.Conţinutul     procesului     de     analizǎ      economico
financiarǎ……………………...  6
         1.4.Analiza diagnostic a intreprinderii……………………………………………   7
              1.4.1.Conţinut şi abordare generalǎ…………………………………………....     7
              1.4.2.Rolul în evaluarea şi reglarea performanţelor economico
financiare……     8
              1.4.3.Indicatori operaţionali utilizaţi în
diagnozǎ………………………….….. 9
         1.5.Factorii ce determinǎ schimbǎri de stare în funcţionarea
intreprinderii………      11
         1.6.Tehnica organizǎrii activitǎţii practice de
analizǎ…………………………….    13
CAP. 2. Istoricul societaţii……………………………………………………………      14
          2.1.Cadrul juridic de constituire………………………………………………….     15.
          2.2.Obiectul de activitate al societǎţii…………………………………………….
16
          2.3.Structura organizatoricǎ………………………………………………………   16
          2.4.Sistemul de gestiune utilizat………………………………………………….     19
          2.5.Caracterizarea activitǎţii la S.C.”LC INFO”S.A.…………………………
20                           .            2.5.1.Analiza activului
patrimonial……………………………………………...   26
             2.5.2.Analiza surselor de finanţare……………………………………………...
27
                                                            .
2.5.3.Analiza rezultatelor financiare…………..………………………………..     28
             2.5.4.Analiza indicatorilor economico financiari………………………………..
29
             2.5.5.Analiza activelor circulante……………………………………………….. 31
             2.5.6.Indicatorii rentabilitǎţii utilizǎrii activelor
circulante……………………...  32
             2.5.7.Indicatorii intensitǎţii utilizǎrii activelor
circulante…………………….....      33
CAP.3. Metodologia analizei economico financiare………………………………...     34
           3.1.Metode ale analizei calitative…………………………………………………    34
              3.1.1.Diviziunea sau descompunerea rezultatelor………………………………
35
              3.1.2.Gruparea…………………………………………………………………..  35
              3.1.3.Comparaţia……………………………………………………………….. 36
           3.2.Metode ale analizei cantitative………………………………………………..  37
      .             3.2.1.Metoda balanţierǎ………………………………………………………..  37
              3.2.2.Metoda substituirilor în lanţ……………………………………………… 39
              3.2.3.Metoda ratelor…………………………………………………………….    42
              3.2.4.Metoda analizei regresionale……………………………………………...
44
CAP.4. Analiza rentabilitǎţii la S.C.”LC INFO”S.A. – studiu de caz………………
46                                           .         4.1.Abordǎri
conceptuale ale rentabilitǎţii intreprinderii………………………   46
          4.2.Contul de profit şi pierdere……………………………………………………..    46
          4.3.Analiza profitului……………………………………………………………….     51
             4.3.1.Analiza structuralǎ a profitului……………………………………………..
51
             4.3.2.Analiza soldurilor intermediare de
gestiune……………………………….. 53
             4.3.3.Analiza capacitǎţii de autofinanţare………………………………………...
57
             4.3.4.Situaţia generalǎ pe baza contului de profit şi
pierdere…………………….      59
             4.3.5.Analiza factorialǎ a profitului la nivel de
intreprindere……………………. 61
                4.3.5.1.Analiza factorialǎ a rezultatului brut al
exerciţiului…………………….  61
                4.3.5.2.Analiza factorialǎ a rezultatului
exploatǎrii……………………………..     63
             4.4.Analiza pe baza ratelor de rentabilitate………………………………………..
73
                4.4.1.Analiza ratei rentabilitǎţii
economice…………………………………..….   73
                4.4.2.Analiza ratei rentabilitǎţii
financiare………………………………………    77
                   4.4.2.1.Rentabilitatea capitalului propriu……………………………………
77
                    4.4.2.2.Rentabilitatea capitalului
permanent…………………………………..81
                 4.4.3.Analiza ratei resurselor consumate………………………………………
82
                 4.4.4.Analiza ratei rentabilitǎţii
comerciale……………………………………     83
                 4.4.5.Analiza ratelor de rentabilitate pe
produs…………………………………    84
                 4.4.6.Analiza ratei rentabilitǎţii
veniturilor……………………………………    86
              4.5.Analiza pragului de rentabilitate şi evaluarea riscului
economic……………    88
                 4.5.1.Pragul de rentabilitate……………………………………………………  90
                 4.5.2.Intervalul de siguranţǎ……………………………………………………  92
              Concluzii si propuneri
............................................................................
...............93
     ANEXA 1. Bilanţul S.C.”LC INFO”S.A..
........................................................................97
    ANEXA 2. Contul de profit şi pierdere al S.C.”LC
INFO”S.A.......................................100
BIBLIOGRAFIE................................................................
...............................................102

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu