Cardurile - Dezvoltarea cardurilor ca modalitate de plata

CUPRINS
INTRODUCERE …………………………………………………………………………..  1
Capitolul 1
Consideraţii generale privind activitatea derulării operaţiunilor
bancare prin intermediul cardurilor......................................................................................... 3
1.1   Modalităţi si instrumente de plată caracteristice economiei actuale……………………3
1.2   Apariţia, expansiunea si diversitatea cardurilor pe  plan mondial………………………5
1.3Rolul comunităţii economice europene în punerea in funcţiune
a unui  sistem european de plată prin carduri…………………………………………….......12
1.4   Prezentarea organizaţiilor internaţionale sub a căror siglă sunt produse si
funcţionează cardurile………………………………………………………………………...13
1.5   Industria cardurilor - o industrie tânără in creştere şi diversificare…………………......14
Capitolul 2
Tipologia cardurilor………………………………………………………………………......16
2.1   Importanţa practică a tipologiei cardurilor……………………………………………...16
2.2  Standardizarea in domeniul cardurilor…………………………………………………..18
2.3   Clasificarea cardurilor…………………………………………………………………..18
2.4  Proceduri speciale privind verificarea cardului si identificarea posesorului acestuia…...28
Capitolul 3
Emiterea    si    acceptarea   -   noţiuni    distincte   în    domeniul operaţiunilor cu carduri…33
3.1 Activitatea de emitere a cardurilor - instrumente de plată internaţionale………………..33
3.2   Activitatea de acceptare la plată a cardurilor - recrutarea comercianţilor………………38
     3.2.1. Prezentare generala……………………………………………………..38
     3.2.2. Automatizarea activitatii bancare………………………………………40
     3.2.3. Distribuitoarele automate de numerar (ATM)…………………………41
     3.2.4. Automatizarea sucursalelor bancare…………………………………...43
     3.2.5. Serviciile bancare la domiciliu ( home banking )……………………...44
     3.2.6. Serviciile prin computer ( PC banking )……………………………….45
     3.2.7. Recrutarea comerciantilor……………………………………………...50
     3.2.8. Evoluţia conceptului de bancă virtuală ( ciberbank)…………………..53
3.3  Aspecte legate de decontarea tranzacţiilor prin intermediul cardurilor…………………54
3.4   Rezolvarea contestaţiilor - refuzul la plată……………………………………………..56
3.5 Reglementări juridice privind acceptarea la plată a cardurilor de catre agentii
economici……………………………………………………………………………………59
3.6  Noi reglementări privind moneda electronică………………………………………….59
Concluzii……………………………………………………………………………………61
Bibliografie………………………………………………………………………………….65

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu