Calitatea si Sortimentul de Bere Comercializat de SC SA

                                   CUPRINS
CAPITOLUL I.  Calitatea mărfurilor şi serviciilor – problemă
                              centrală a activităţii economice
                        I.1.Conceptul  modern  al  calităţii  mărfurilor  şi
serviciilor
                        I.2. Sistemul calităţii
                        I.3. Calitate şi competitivitate
                          I.4.   Certificare   calităţii    mărfurilor    şi
serviciilor
                        I.5. Asigurarea calităţii produselor şi  serviciilor
în
                               corelaţie cu protecţia consumatorului
                        I.6.  Relaţia  calitate  –  înnoire  sortimentală  –
eficienţă
                              economică
CAPITOLUL II. Fabricarea berii – 100 de Ani de Bere
                       II.1. Scurt istoric
                       II.2. Apariţia fabricii S.C. Ursus S.A. Piteşti
                       II.3. Procesul de fabricaţie
CAPITOLUL III. Factorii care influenţează calitatea berii
                       III.1. Materii prime
                        III.2.  Influenţa   procesului   tehnologic   asupra
calităţii
                       III.3. Condiţii de ambalare, depozitare, păstrare şi
                                transport pentru menţinerea calităţii berii
CAPITOLUL IV. Calitatea şi defectele berii
                       IV.1. Clasificarea berilor
                       IV.2. Proprietăţi fizico – chimice
                       IV.3. Însuşirile senzoriale ale berii
                       IV.4. Stabilitatea berii
                       IV.5. Valoarea nutritivă şi activitatea fiziologică
                                 a berii
CAPITOLUL V. Aspecte privind comercializarea berii fabricate de
                            S.C. Ursus S.A. Piteşti
                        V.1.Marca de fabrică a berii – element important  al
                               Garantării calităţii berii
                        V.2. Aspecte privind comercializare berii pe
                                piaţa internă

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu