Caracteristici privind inregistrarea contabilitatii imobilizarilor la SC

Introducere
CAPITOLUL  I.  Definiri,  evaluari  şi  clasificari  privind   imobilizarile
corporale
1.1.Abordari conceptuale ale noţiunilor de activ
1.2.Norma IAS 16 “IMOBILIZĂRI CORPORALE”
1.2.1. Definiri şi delimitări
1.2.2. Costul imobilizarilor corporale
1.3. Conturi utilizate  pentru  reflectarea  informaţiilor  referitoare  la
imobilizarile corporale
1.3.1 Simbolurile conturilor şi functionarea grupei 21
1.4. NORMA IAS 36 “ DEPRECIEREA ACTIVELOR”
CAPITOLUL II.  SC MECHEL TÂRGOVIŞTE SA
2.1.Prezentarea generală a  SC MECHEL TÂRGOVIŞTE SA
2.2 Norma IAS 16 la   SC MECHEL TÂRGOVIŞTE SA
2.3 Analiza IAS 36 la   SC MECHEL TÂRGOVIŞTE SA
CAPITOLUL  III.  Caracteristici   privind   înregistrarea   contabilităţii
imobilizarilor la  MECHEL TÂRGOVISTE SA
3.1. Organizarea contabilităţii amortizării activelor imobilizate  la   SC
MECHEL TÂRGOVIŞTE SA
3.2. Achiziţia de imobilizari
3.3. Exemplu privind reevaluarea şi modul în  care  a  influenţat  calculul
amortizării
3.4. Estimarea deprecierii a activelor
Concluzii
Bibliografie selectivă
PAGINI 42

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu