Analiza Diagnostic la S.C

C U P R I N S:
INTRODUCERE 3
CAPITOLUL 1
PREZENTAREA S.C. HIDROELECTRICA S.A.   5
  1.1 Profil activitate      3
  1.2. Organizarea     3
  1.3. Cooperare şi relaţii cu alte firme    3
  1.4. Prezentarea sucursalei S.H.”Bistriţa” 3
CAPITOLUL 2
ANALIZA ACTIVITĂŢII ECONOMICO-FINANCIARE A S.C. HIDROELECTRICA S.A.     3
  2.1  Analiza economico-financiară     3
  2.2 Analiza factorială a cifrei de afaceri (CA)  3
  2.3. Analiza factorială a valorii adăugate (VA)  3
  2.4 Analiza factorială a profitului   3
  2.6. Productivitatea muncii     3
  2.7. Analiza ratelor de rentabilitate 3
  2.8. Analiza indicatorilor de eficienţă a activelor circulante   3
  2.9. Analiza patrimonială  3
  2.10. Analiza patrimonială  pe baza unor indicatori de eficienţă 3
CAPITOLUL 3
Analiza sistemului de management  3
  3.1. Subsistemul metodologic    3
  3.2.Subsistemul decizional 3
  3.3. Subsistemul informaţional  3
  3.4. Subsistemul organizatoric  3
CAPITOLUL 4
Analiza mediului extern a S.C. Hidroelectrica S.A.      3
CAPITOLUL 5
Analiza capacităţii de răspuns la mediu şi formularea de
recomandări şi măsuri de perfecţionare a activităţii    3
BIBLIOGRAFIE:    3
pagini 85

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu