Comertul Electronic in Romania din Perspectiva Integrarii In UE

                                   CUPRINS
CAPITOLUL 1.     4
COMERŢUL ELECTRONIC. CONCEPTE ŞI DEFINIŢII   4
  1.1. Definirea activitătii de comerţ 5
  1.2. Definirea comerţului electronic 10
  1.3. Avantajele si dezavantajele comerţului electronic     12
  1.4. Infrastructura comerţului electronic  14
CAPITOLUL 2.     31
COMERŢUL ELECTRONIC ÎN UNIUNEA EUROPEANà    31
  2.1. Sisteme de plăţi     31
    2.1.1. Sisteme de plăţi în Internet bazate pe carduri bancare  31
    2.1.2. Sistem on-line de plată cu moneda electronică      35
    2.1.3. Sisteme de micro-plăţi 39
    2.1.4. Plăţi prin cecuri electronice     42
  2.2. Sisteme de livrări   46
CAPITOLUL 3 49
COMERŢUL ELECTRONIC ÎN ROMÂNIA    49
  3.1. Particularităţile comerţului electronic în România    49
    3.1.1. Legislaţie  50
    3.1.2. Infrastructura   59
    3.1.3. Promovare   65
  3.2. Tendinţe de dezvoltare în contextul integrării   66
    3.2.1. Gradul de pregătire a României pentru adoptarea comerţului
    electronic   68
    3.2.2. Potenţialul de dezvoltare a comerţului electronic prin prisma
    infrastructurii tehnologice şi   informaţionale     68
    3.2.3. Potenţialul de dezvoltare a comerţului electronic din perspectiva
    infrastructurii de servicii   70
    3.2.4. Considerente de politică economică      71
  3.3. Studiu de caz   74
CONCLUZII ŞI PROPUNERI 83
BIBLIOGRAFIE     87

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu