CONTABILITATEA CHELTUIELILOR SI VENITURILOR UNEI ORGANIZATII

        CONTABILITATEA CHELTUIELILOR SI VENITURILOR UNEI ORGANIZATII
                                   CUPRINS
Introducere 2
CAPITOLUL 1. NOŢIUNI GENERALE PRIVIND CHELTUIELILE , VENITURILE ŞI
REZULTATUL  3
  1.1. Delimitări conceptuale privind cheltuielile, veniturile şi rezultatul
  3
    1.1.1. Definirea şi clasificarea cheltuielilor 3
    1.1.2. Definirea şi clasificarea veniturilor   5
    1.1.3. Definirea conceptului de rezultat 7
  1.2. Principiile contabile şi recunoaşterea cheltuielilor şi veniturilor
  8
  1.3. Regimul contabil şi fiscal al cheltuielilor şi veniturilor  11
Capitolul 2.  PREZENTAREA S.C. SAMOTEX SA.   14
  2.1. Scurt istoric şi descrierea activităţii    14
  2.2. Structura organizatorică   15
  2.3. Organizarea compartimentului financiar-contabil şi relaţiile cu alte
  compartimente  16
  2.4. Prezentarea principalilor indicatori economico-financiari   17
CAPITOLUL 3. ÎNREGISTRAREA ÎN CONTABILITATE A CHELTUIELILOR, VENITURILOR ŞI
REZULTATULUI LA S.C. SAMOTEX S.A. 20
  3.1. Purtătorii primari de informaţii privind cheltuielile, veniturile şi
  rezultatul     20
  3.2. Contabilitatea cheltuielilor şi veniturilor      21
    3.2.1. Contabilitatea cheltuielilor      22
    3.2.2. Contabilitatea veniturilor  23
    3.2.3. Aplicaţie privind contabilitatea cheltuielilor şi veniturilor 24
  3.3. Contabilitatea rezultatului exerciţiului   27
Capitolul 4. Analiza cheltuielilor, veniturilor şi rezultatului    31
  4.1. Necesitatea şi rolul analizei economico-financiare a cheltuielilor,
  veniturilor şi rezultatului     31
  4.2. Structura indicatorilor de analiză financiară privind cheltuielile,
  veniturile şi    rezultatul     32
CONCLUZII   36
Bibliografie     38

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu