Contabilitatea decontarilor cu personalul, asigurarile si protectia sociala la SC


INTRODUCERE
CAPITOLUL  1
Noţiuni de bază privind salarizarea
1.1. Conceptul de salariu şi structura drepturilor salariale
   1.1.1. Conceptul de salariu şi formele sale de manifestare
   1.1.2. Structura drepturilor salariale
             1.1.2.1. Salariul de bază
          1.1.2.2. Indemnizaţii şi sporuri
             1.1.2.3. Sistemul premial
1.2. Forme de salarizare
       1.2.1. Salarizarea în regie
       1.2.2. Salarizarea în acord
       1.2.3. Salarizarea în cote procentuale
1.3. Alte drepturi de personal şi regimul noţiunilor din renumeraţie
       1.3.1. Structura şi definirea altor drepturi de personal
                 1.3.1.1. Ajutoare materiale pentru incapacitate temporară
de muncă
                 1.3.1.2. Ajutoare pentru prevenirea îmbolnăvirilor,
refacerea şi întărirea
                              sănătăţii
                 1.3.1.3. Ajutoare în caz de maternitate
                 1.3.1.4. Ajutoare pentru creşterea copilului sau
îngrijirea copilului bolnav
                 1.3.1.5. Ajutoare în caz de deces
                 1.3.1.6. Concediul de odihnă şi alte concedii
                 1.3.1.7. Alte drepturi de personal ce nu se suportă din
fondul de salarii
       1.3.2. Natura şi regimul reţinerilor din drepturile de personal
                 1.3.2.1. Stabilirea, reţinerea şi plata impozitelor pe
salarii
                 1.3.2.2. Contribuţia asiguratului la asigurările sociale
de stat
                 1.3.2.3. Contribuţia asiguratului la asigurările sociale
de sănătate
                 1.3.2.4. Reţinerea şi vărsarea contribuţiei
                 1.3.2.5. Avansurile acordate personalului
                 1.3.2.6. Reţineri din drepturile de personal datorate
terţilor
                 1.3.2.7. Reţineri în favoarea unităţii
1.4. Regimul juridic în sfera salarizării
       1.4.1. Raportul juridic de muncă
       1.4.2. Salarizarea personalului societăţilor comerciale şi al
regiilor autonome,
                 altele decât cele cu specific deosebit
       1.4.3. Contractul colectiv de muncă şi sistemul normativ privind
salarizarea
                 1.4.3.1. Contractul colectiv de muncă
                 1.4.3.2. Sistemul normativ privind salarizarea
                 1.4.3.3. Salariul minim
CAPITOLUL  2
Bazele organizării şi conducerii contabilităţii la S.C. SEDCOM LIBRIS S.A.
2.1. Prezentarea societăţii
2.2. Descrierea activităţii economico-productive în anul 2007
CAPITOLUL  3
Contabilitatea decontărilor cu personalul
3.1. Sistemul de salarizare a personalului în cadrul S.C. SEDCOM S.A.
3.2. Purtătorii primari de informaţii privind drepturile de personal
3.3. Contabilitatea sintetică a drepturilor de personal
       3.3.1. Contabilitatea avansurilor
       3.3.2. Contabilitatea renumeraţiilor datorate
       3.3.3. Contabilitatea ajutoarelor materiale
       3.3.4. Contabilitatea participării personalului profit
       3.3.5. Contabilitatea drepturilor de personal neridicate
       3.3.6. Contabilitatea reţinerilor din salarii datorate terţilor
       3.3.7. Contabilitatea altor datorii şi creanţe în legătură cu
personalul
CAPITOLUL  4
Contabilitatea decontărilor cu asigurările şi protecţia socială
4.1. Definirea şi structura decontărilor cu asigurările sociale
       4.1.1. Datoriile şi creanţele sociale ale agenţilor economici
       4.1.2. Structura decontărilor cu asigurările sociale
       4.1.3. Structura decontărilor privind protecţia socială
4.2. Contabilitatea asigurarilor sociale
       4.2.1. Contribuţia unităţii la asigurările sociale
       4.2.2. Contribuţia personalului la asigurările sociale
4.3. Contabilitatea protecţiei sociale
       4.3.1. Contribuţia unităţii la fondul de şomaj
       4.3.2. Contribuţia personalului la fondul de şomaj
4.4. Contabilitatea altor datorii şi creanţe sociale
       4.4.1. Alte datorii sociale
       4.4.2. Alte creanţe sociale
4.5. Reflectarea în contabilitate a decontărilor cu personalul
       4.5.1. Contabilitatea drepturilor salariale
       4.5.2. Contabilitatea ajutoarelor materiale
       4.5.3. Contabilitatea stimulentelor sociale
       4.5.4. Contabilitatea altor operaţiuni cu personalul
CAPITOLUL  5
Controlul în domeniul salarizării
5.1. Controlul intern al decontărilor cu personalul
       5.1.1. Angajarea
       5.1.2. Salariaţii existenţi
       5.1.3. Verificarea calculelor
       5.1.4. Analaiza resurselor umane
5.2. Controlul extern al decontării cu personalul, asigurările sociale şi
protecţia socială
CONCLUZII  ŞI  PROPUNERI
BIBLIOGRAFIE
                           

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu