CONTABILITATEA, REGULARIZAREA SI RAPORTAREA

                                   Cuprins
Capitolul   I           Rolul    şi    importanţa    taxei    pe    valoarea
adăugată…................................................1
       1.        Rolul   şi   importanţa   taxei   pe   valoarea    adăugată
          .................................................1
       2.      Taxa pe valoarea adăugată ca impozit indirect ………………………………. 3
       3.      Operaţiuni cuprinse în sfera de aplicare a taxei pe  valoarea
          adăugată................4
                                 1.3.1Operaţiuni                    taxabile
          ...................................................................
          ......................4
               1.3.2 Operaţiuni scutite de taxa pe valoare adăugată cu drept
          de deducere............6
               1.3.3 Operaţiuni scutite de taxa  pe  valoare  adăugată  fără
          drept de deducere..........6
                    1.3.4      Regimuri      speciale       de       scutire
          ...................................................................
          .......8
       4.                           Persoane                      impozabile
          ...................................................................
          .........................9
       5.        Baza   de    impozitare    şi    cotele    de    impozitare
          .........................................................9
                                1.5.1.       Baza       de        impozitare
............................................................................
...........9
                                  1.5.2.Cotele         de         impozitare
………………………………………………….... …10
Capitolul   II          Contabilizarea   TVA    –    ului    ………………………………………
……...........11
               2.1.    Conturile  utilizate  pentru  înregistrarea  TVA-ului
.................................................11
               2.2.     Reflectarea în contabilitate  a  taxei  pe  valoarea
adăugată ................................... 14
Capitolul III    Regularizarea şi  raportarea  taxei  pe  valoarea  adăugată
…………………........ ...22
                 3.1.       Regularizarea   taxei   pe   valoarea   adăugată
…………………………………........ 22
                 3.2.       Raportarea   taxei    pe    valoarea    adăugată
………………………………….…….. .22
                                  3.2.1         Regimul          deducerilor
…………………………………………..…........... ..22
                                   3.2.2          Perioada           fiscala
............................................................................
................25
                                  3.2.3         Documente          utilizate
............................................................................
.........25
Capitolul IV      Studiu de caz privind contabilitatea şi  raportarea  taxei
pe valoarea
                             adăugată    la     SC     RUMA     PACK     SRL
.................................................................... 33
                4.1.       Prezentarea   firmei    SC    RUMA    PACK    SRL
...........................................................33
              4.2.      Exemple de  operaţiuni  contabile  din  cursul  unei
luni ...........................................33
Capitolul                          V                               Concluzii
............................................................................
.....................................37

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu