CREDITUL IPOTECAR - FINANTARE A INVESTITIILOR IMOBILIARE

CUPRINS
1. ASPECTE CONCEPTUALE PRIVIND SECTORUL BANCAR ŞI  COMPONENTELE SALE
  1.1.      ASPECTE ALE SISTEMULUI BANCAR ÎN ROMÂNIA
    1.1.1. Istoricul sistemului bancar din România
    1.1.2. Sistemul bancar –tranziţie şi contemporaneitate.
  1.2.      BANCA CENTRALĂ – BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
  1.3.      BĂNCI COMERCIALE - FUNCŢII
  1.4.      PROCESUL DE CREAŢIE MONETARĂ
  1.5.      RATA DOBÂNZII - INSTRUMENT AL POLITICII MONETARE
    1.5.1. Dobânda – definiţie şi origini
    1.5.2. Nivelul dobânzii şi factorii determinanţi
  1.6.      CONSILIUL MONETAR - ALTERNATIVĂ A BĂNCII CENTRALE
  1.7.      BANCA COMERCIALA ROMÂNĂ S.A. – COMPONENTĂ DE BAZĂ A SISTEMULUI
  BANCAR ROMÂNESC
2. ANALIZA OPERAŢIUNILOR ACTIVE ALE BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A.
  2.1.      DELIMITARE OPERAŢIUNI ACTIVE
  2.2.      Principii şi reguli generale privind activitatea de creditare
  2.3.      BENEFICIARII CREDITELOR ŞI CONDIŢII DE ELIGIBILITATE
  2.4.      Planificarea creditelor şi a resurselor de acoperire a  acestora
  2.5.      Tipuri de credite şi termene de acordare a acestora
3. PREZENTAREA CARACTERISTICILOR PRINCIPALELOR TIPURI DE CREDITE OFERITE DE
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.
  3.1.      CADRUL GENERAL DE ACORDARE A CREDITELOR
  3.2.      INDICATORI DE ANALIZĂ A BONITĂŢII CLIENŢILOR
  3.3.      CARACTERISTICILE PRINCIPALELOR TIPURI DE CREDITE ACORDATE DE
  CĂTRE BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.
    3.3.1. Creditele globale de exploatare
    3.3.2. Utilizări din deschideri de credite permanente ( linii de credite
    )
    3.3.3. Credite de scont
    3.3.4. Credite pe cecuri remise spre încasare
    3.3.5. Credite de factoring
    3.3.6. Credite pentru facilităţi de cont
    3.3.7. Creditele pentru echipament, pe termen scurt
    3.3.8. Creditele pentru marfuri vandute cu plata in rate
    3.3.9. Creditele în valută, pe termen scurt
    3.3.10. Credite de factoring în valută
    3.3.11. Credite pentru activitatea de leasing
4. ANALIZA UNUI DOSAR DE CREDITARE ÎN VEDEREA ACORDĂRII UNUI CREDIT
IPOTECAR LA B.C.R.
  4.1.      Creditul ipotecar-finanţare a investiţiilor imobiliare.
  4.2.      Perspectivele creditului ipotecar pe plan naţional.
  4.3.      Analiza unui dosar de credit ipotecar la banca comercială română
  s.a.
CONCLUZII SI PROPUNERI

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu