Dimensiunea Estetica a Marfurilor Comercializate In Magazinul X

                                   CUPRINS
INTRODUCERE 2
CAP.1 NAF NAF- PRODUCĂTOR ŞI DISTRIBUITOR DE CONFECŢII PENTRU FEMEI     4
    1.1.    PUNCTE CHEIE ÎN EVOLUŢIA FIRMEI NAF NAF     4
    1.2.    POZIŢIONAREA FIRMEI NAF NAF PE PIAŢA CONFECŢIILOR PENTRU FEMEI
    11
    1.3.    NAF NAF ÎN ROMÂNIA    20
CAP.2. SORTIMENTUL ŞI CALITATEA CONFECŢIILOR NAF NAF    26
    2.1. STRUCTURA SORTIMENTALĂ A PRODUSELOR COMERCIALIZATE ÎN MAGAZINELE
    NAF NAF 26
    2.2. POLITICA FIRMEI VIZÂND CALITATEA PRODUSELOR    35
    2.3. INDICATORI DE APRECIERE A CALITĂŢII CONFECŢIILOR     41
CAP.3. PRINCIPALELE ELEMENTE CE DEFINESC VALOAREA ESTETICĂ A CONFECŢIILOR
NAF NAF     47
    3.1. LINIA ŞI STILUL PRODUSELOR NAF NAF – ELEMENT DE INDIVIDUALIZARE A
    MĂRCII  47
    3.2. ELEMENTE DE ORNAMENT ŞI DECORAŢIUNE SPECIFICE PRODUSELOR NAF NAF
    54
    3.3. DIMENSIUNEA ESTETICĂ A CONFECŢIILOR DEFINITĂ PRIN UTILIZAREA
    CULORII 59
CAP.4. DIMENSIUNEA ESTETICĂ A AMBIENTULUI COMERCIAL NAF NAF  64
    4.1. CONCEPTUL DE MAGAZIN NAF NAF  64
    4.2. DESIGNUL EXTERIOR ŞI INTERIOR AL MAGAZINULUI   69
    4.3. SPECIFICUL ETALĂRII MĂRFURILOR ÎN MAGAZINUL NAF NAF  77
CAP.5. MODELAREA ESTETICĂ A PRODUSELOR NAF NAF ÎN RAPORT CU MODA   83
    5.1. STRUCTURA COLECŢIEI PRIMĂVARĂ-VARĂ 2003 ÎN IMPACT CU TENDINŢELE
    MODEI   83
    5.2. ADAPTAREA OFERTEI NAF NAF LA CERINŢELE CONSUMATORILOR TINERI    92
    5.3. PUBLICITATEA NAF NAF ÎN RAPORT CU DIMENSIUNEA ESTETICĂ A MĂRFURILOR
    97
CONCLUZII   105
BIBLIOGRAFIE     108

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu